Assegurances professionals i empreses

MEL - Metge d'Exercici Lliure
(alternativa al RETA)

Assegurança integral per a metges d'exercici lliure: l'alternativa al règim d'autònoms

Per què és necessària aquesta assegurança?

Aquest producte de Mutual Mèdica és l’única alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per a metges que exerceixen per compte propi o per compte propi i aliè a la vegada. Proporciona les cobertures d’incapacitat laboral, vida estalvi, dependència i jubilació.

Què t'oferim?

  • Deducció fiscal: fins el 100% de les quantitats destinades al MEL es consideren partides deduïbles de l’IRPF, amb el límit de la quota màxima per contingències comunes establertes en la llei.
  • Flexibilitat: totes les cobertures són ajustables a les necessitats de cada metge.
  • En cas d’exercir per compte propi i aliè, les prestacions de la mutualitat són totalment compatibles a les de la Seguretat Social, ja que Mutual Mèdica és una entitat independent.

Informa-te'n ara gratuïtament i sense cap compromís