Assegurances professionals i empreses

Mutual Mèdica

Assegurança de Jubilació de Mutual Mèdica

Assegurança de jubilació per aportacions periòdiques i úniques: t'ajuda a acumular un capital gairebé sense adonar-te perquè ho gaudeixis en el moment de la jubilació.

En aquest pla pots fer aportacions periòdiques a partir de 50 € mensuals, amb un interès tècnic anual garantit del 1,75% durant tota la vigència del contracte, a diferència d'altres entitats que revisen aquest interès al cap de sis mesos o un any.

Mutual Mèdica, com a entitat de previsió social, reverteix els seus beneficis en els mutualistes i, més concretament, en aquest pla de jubilació, de manera que compta amb una participació en beneficis que incrementen anualment el capital garantit en el moment de la teva jubilació.

Si tens capital disponible i vols garantir una rendibilitat d'aquest capital fins al moment de la teva jubilació, Mutual Mèdica t'ofereix també altres possibilitats com:

  • Pla de Previsió Assegurat Mutual: et permet traspassar, mobilitzar, els seus capitals consolidats que provenen d'altres Plans de Pensions o Plans de Previsió Assegurats i seguir fent aportacions periòdiques amb un interès tècnic anual garantit del 1,75%, per aportacions periòdiques, durant tota la vigència del contracte.
  • L'assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105: t'ofereix un alt interès garantit mitjançant les aportacions úniques que pots fer en l'últim trimestre de l'any. A diferència d'altres entitats, aquest interès es manté durant tota la vigència del contracte, sense cap revisió. A més compta amb un gran avantatge fiscal ja que és deduïble fins al 100% de les aportacions en l'IRPF.
Assegurança d'invalidesa de Mutual Mèdica
És l'assegurança que garanteix una renda mensual a partir del segon mes de baixa i fins als 70 anys, en cas d'incapacitat temporal o permanent per a l'exercici de la professió mèdica, causada per malaltia o accident.

La contractació d'una cobertura complementària (30 primers dies Mutual Mèdica) garanteix el cobrament de la renda mensual des del primer dia de baixa, tant per malaltia com per accident.
Mutualista Jove de Mutual Mèdica

Aquest producte, que s'ofereix gratuïtament el primer any de col·legiació i té un cost mensual molt baix a partir del segon, és la porta d'entrada dels Metges Joves a Mutual Mèdica i incorpora les següents assegurances i serveis:

  • Assegurança dels 30 primers dies d'una baixa laboral.
  • Assegurança de jubilació jove.
  • Assistència en viatge.
  • Assistència jurídica.
  • Assistència informàtica.

Informa-te'n ara gratuïtament i sense cap compromís