Assegurances professionals i empreses

Responsabilitat Civil Professional

La tranquil·litat per exercir la teva labor professional

Per què és necessària aquesta assegurança?

El fet de desenvolupar una activitat professional comporta importants responsabilitats per als professionals, els quals no estan lliuresno estan lliures de rebre reclamacions de terceres persones a causa d'errors o omissions en el desenvolupament de la mateixa. En aquests casos és primordial estar assegurat, així com comptar amb el suport de tenir una àmplia cobertura asseguradora per sentir-se protegit i ben defensat.

Què t'oferim?

  • Solvència i experiència contrastada en la gestió d’aquest tipus d’assegurances.
  • Primes molt competitives.
  • Sumes assegurades adaptables a la necessitat de cada professional.


A més de cobrir les responsabilitats derivades d’un dany causat a un tercer ofereix, entre d’altres cobertures:

  • Defensa jurídica (penal/civil).
  • Cobertura de danys patrimonials purs derivats de l’emissió d’informes, dictàmens i pericials, sol·licitats per l'autoritat judicial o administrativa.
  • Prestació mensual en el supòsit d’una sentència ferma d’inhabilitació professional.

Informa-te'n ara gratuïtament i sense cap compromís