Assegurances professionals i empreses

Responsabilitat Civil de Societats

El patrimoni del professional sanitari pot veure's afectat per les possibles reclamacions contra la teva societat.

Per què és necessària aquesta assegurança?

A partir del moment en què l'activitat es desenvolupa mitjançant una societat, s'obre la porta a possibles reclamacions en contra d'aquesta societat, sigui de manera directa, solidària o subsidiària, i amb independència que per la mateixa causa es reclami també als professionals implicats a títol individual.

Què t'oferim?

  • Solvència i experiència contrastada en la gestió d'aquest tipus d'assegurances.
  • Primes molt competitives.
  • Sumes assegurades adaptables a la necessitat de cada professional/societat.


A més de cobrir les responsabilitats professionals derivades d'un dany causat a un tercer, atorga entre altres cobertures:

  • Defensa jurídica (penal/civil).
  • Prestació de fiances judicials.
  • Responsabilitat civil pròpia de l'explotació del negoci, inclosa la immobiliària (si l'immoble és de propietat) o locativa (si l'immoble és llogat).
  • Responsabilitat Civil Patronal.
  • Aparells de raigs X.


Si vols informació sobre la pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional adreçada a societats inscrites en el registre de societats professionals del Col·legi de Metges de Barcelona, pots fer clic al següent enllaç.

Informa-te'n ara gratuïtament i sense cap compromís