Professionals al servei de professionals

Som la corredoria d'assegurances  del Grup Med que ofereix una àmplia gamma de solucions asseguradores i de prevenció de les millors companyies capdavanteres del sector, tant per a les necessitats dels particulars com de les empreses dels professionals.

Posicionada entre els primers llocs del rànquing de corredories de l'Estat per xifra de negoci i en el cinquè de corredories catalanes, acumulem més de 25 anys d'experiència en la mediació d'assegurances privades, amb una especial expertesa en la responsabilitat civil del sector de la sanitat. Durant aquests anys hem consolidat la nostra presència en el mercat assegurador creant una àmplia xarxa  d'assessors i oficines que atenen més de 50.000 clients, amb una oferta de solucions asseguradores en tots els rams.

Comptem amb un equip jove i dinàmic, eficient i altament format i qualificat, de més de 80 professionals de primer nivell que aporten valor afegit als nostres clients i que treballa diàriament per millorar els productes i serveis que oferim a tots els qui ens han atorgat la seva confiança. Aquesta feina es materialitza realitzant una cerca contínua de les millors solucions asseguradores ofertes per les companyies més prestigioses del mercat.

Som una corredoria associada a ADECOSE (Asociación Española de Corredurías de Seguros). Pots accedir al vídeo que ha realitzat ADECOSE explicant el valor que proporcionen les corredories que formen part d'aquesta associació:

 

Valor afegit

Assessor personal

Servei proper al client prioritzant el tracte personalitzat a través d'un assessor personal que coneix i defensa el seus interessos. L'assessor pot visitar al client on i quan vulgui, per estudiar conjuntament els seus riscos asseguradors i proposar-li les millors solucions a les necessitats detectades.

Revisió d'assegurances

Anàlisi detallada i integral de les cobertures asseguradores amb l'objectiu d'optimitzar el pressupost anual dedicat a les assegurances i d'establir un pla de protecció integral en funció de les necessitats de cada client. L'anàlisi es basa en:

Revisió de les assegurances contractades amb informació sobre els riscos coberts i els riscos exclosos.

Exposició de les duplicitats i deficiències detectades al pla de seguretat global.

Assessorament sobre el funcionament de les pòlisses i els passos que cal seguir en cas de sinistre.

Assessorament sobre les garanties més innovadores del sector assegurador, especialment interessants per a cada activitat professional.

Revisió i assessorament sobre les implicacions fiscals de les assegurances.

Tramitació de les noves assegurances i procés de substitució de les antigues.

Riscos industrials

Servei dedicat exclusivament a l'assessorament sobre situacions de risc que pel seu volum i complexitat requereixin solucions tècniques i asseguradores específiques.

Línies d'actuació:

Anàlisi de les necessitats asseguradores.

Inspecció de risc: estudi del nivell de seguretat i de les mesures de protecció dels centres sanitaris i altres empreses: auditoria de seguretat.

Assessorament i recerca de la solució asseguradora específica.

Pla de protecció personal i professional dissenyat a mida per a cada col·lectiu.