En què consisteix aquesta assegurança?

L’assegurança de caució dona cobertura al prenedor enfront de les diferents administracions públiques i organismes oficials o el sector privat per les responsabilitats econòmiques que li puguin ser exigides a conseqüència de l'incompliment de les obligacions garantides i derivades d'un contracte (obra, subministrament o prestació de serveis) o d'una disposició legal.

L’assegurança de caució és la millor opció per a les empreses que han de presentar un aval davant les administracions públiques o el sector privat.

Què t'oferim a Medicorasse?

A Medicorasse treballem amb les companyies especialistes en diferents tipologies de productes que s’adeqüen a les característiques i necessitats de cada empresa.

Beneficis de tenir aquesta assegurança

Assegurança de caució

L’assegurança de caució cobreix les indemnitzacions al beneficiari de la pòlissa en cas que el prenedor incompleixi els seus compromisos legals o contractuals que mantingui amb aquest.

Beneficis

A diferència d'una línia d'aval bancària tradicional, una assegurança de caució:
- No computa a CIRBE
- És deduïble fiscalment
- No hi ha pignoració de fons
- No comporta despeses de manteniment o cancel·lació

Informa-te'n ara gratuïtament

i sense cap compromís

Quin tipus d’assegurances hi ha?

Hi ha diferents modalitats de l'assegurança de caució, te’n presentem algunes:

Garantia d’energies renovables
Garanties duaneres
Garanties per a la construcció
Garanties judicials
Fiançament de les quantitats entregades a compte
Garanties per a les concessions
Garanties per a empreses de seguretat privada

Altres assegurances

Responsabilitat Civil

Responsabilitat Civil

Més informació

Responsabiltitat Civil de Directius D&O

Responsabiltitat Civil de Directius D&O

Més informació