Beneficis de tenir aquesta assegurança

Una assegurança de vida et dona tranquil·litat, ja que proporciona solucions econòmiques que beneficien a tota la família davant adversitats importants:

  • Ajuda a garantir l'estabilitat econòmica de la família en els moments més difícils.
  • Ajuda a complir projectes de futur familiars, com l'educació dels fills i mantenir la seva qualitat de vida.
  • Ofereix contractar garanties complementàries  com per exemple: avançament en cas de diagnòstic d’algunes malalties greus, invalidesa permanent – total o absoluta – o capitals  addicionals pel cas que la causa de la mort o de la invalidesa sigui per accident.

Què t'oferim a Medicorasse?

A Medicorasse disposem d’un ampli equip especialitzat al teu servei que avaluarà la teva situació i t’assessorarà de com protegir el teu futur.
T’oferim diferents opcions d’assegurances de vida amb les companyies més solvents del mercat que et proporcionaran la tranquil·litat necessària davant de qualsevol imprevist:

  • En cas de defunció proporciona un capital per cobrir possibles deutes (hipoteca, crèdits, etc.) permetent que la teva família mantingui els seus plans de futur.
  • En cas d’invalidesa et permet complementar la pensió.
  • En cas d’incapacitat professional l’assegurança et proporciona uns ingressos.

En què consisteix aquesta assegurança?

L’assegurança de vida garanteix una estabilitat econòmica futura per a la persona assegurada i la seva família en el cas de mort o invalidesa.
És una eina de previsió i planificació financera que:

Protegeix en cas de  defunció, incapacitat o invalidesa

Protegeix en cas de defunció, incapacitat o invalidesa: en aquestes situacions, els ingressos familiars es veuen minvats mentre que les despeses recurrents i els deutes contrets es mantenen. L’ assegurança de vida et protegeix econòmicament aportant uns ingressos per fer front a les despeses i cobrint a la teva família davant deutes pendents (hipoteca, cotxe, etc.).

Protegeix els teus béns

Protegeix els teus béns: a més de cobrir la possible hipoteca del teu habitatge o els crèdits que tinguis pendents, l'assegurança de vida et proporciona una liquiditat econòmica per fer front a les despeses imprevistes que puguis tenir i evita que hagis de malvendre certs béns adquirits.

invalidesa

Protegeix en cas d'invalidesa (absoluta i permanent), incapacitat professional i malaltia greu: l'assegurança de vida també et pot protegir en cas que, per desgràcia, pateixis un accident o una malaltia que limitin permanentment les teves capacitats laborals o professionals.

Informa-te'n ara gratuïtament

i sense cap compromís

Quin tipus d'assegurances hi ha?

La garantia principal de l’assegurança de vida risc és la cobertura de la defunció d’una persona, però també permet  protegir-te en cas d’invalidesa permanent absoluta i d’incapacitat professional (invalidesa permanent total).

  • En cas de defunció, proporciona un capital per cobrir possibles deutes (hipoteca, crèdits, etc.) permetent que la teva família mantingui els seus plans de futur.
  • En cas d’invalidesa permanent absoluta o d’incapacitat professional, l’assegurança et proporciona uns ingressos que et permeten complementar la pensió.


Pe tant, aquestes assegurances són una eina de previsió i planificació financera per a tu i la teva família, i un sistema de protecció dels teus béns.
Dins de les assegurances de vida risc, trobem dues tipologies en funció de la duració de la pòlissa:

Amb les assegurances de vida temporal, la pòlissa se subscriu per un temps determinat, i a cada venciment anual  es renova automàticament  durant uns anys o fins a arribar a una edat  -segons el que s’hagi contractat -, i  és aquest el període pel qual estarà cobert l'assegurat. És a dir, si l'assegurat durant aquest temps no  sofreix cap mal del qual estigui cobert en l'assegurança, l'asseguradora no haurà de pagar la indemnització.

Les primes d'aquesta d'assegurança de vida acostumen  a ser renovables creixent amb l’edat de l’assegurat.


L'assegurat estarà cobert per a tota la vida, és a dir, la cobertura és vitalícia, no existeix una data límit en la qual la companyia deixarà de prestar el servei. És una assegurança que podrà ser rescatada pel titular o cobrat el capital pels beneficiaris  en el moment de la defunció de l'assegurat. Quant a la prima, en les assegurances de vida sencera es manté constant,  i es pot pagar durant un temps determinat encara que la cobertura sigui fins a la defunció del prenedor, o a primes vitalícies. Es tracta d’una modalitat que actualment es comercialitza poc (com a nova contractació).

Faqs

Preguntes més freqüents

Com es calcula la prima de l’assegurança?
Quina durada té?
Qui pot cobrar l'assegurança de vida?
Quina assegurança necessito?

Altres assegurances

Decessos

Decessos

Més informació

Accidents

Accidents

Més informació

Dependència

Dependència

Més informació