Dependència

En què consisteix aquesta assegurança?

L’assegurança de dependència et protegeix davant una situació definitiva i reconeguda de  pèrdua de l’autonomia personal per acomplir les activitats  bàsiques diàries. És una garantia que cobreix el risc que, per causa de l'edat o a conseqüència d'un accident o malaltia, l'assegurat es vegi en una situació  de dependència de manera permanent.

Quin tipus d'assegurances hi ha?

Si per determinades circumstàncies al llarg de la nostra vida entrem en una situació de dependència, aquesta assegurança et proporcionarà la protecció econòmica necessària, mitjançant la prestació d'una renda mensual o d’un capital.

Però no sols es tracta d'una prestació econòmica quan som declarats dependents, sinó que també, depenent de cada asseguradora, aquesta assegurança inclou garanties complementàries o opcionals com és la prestació de serveis en la llar, teleassistència, assessorament telefònic o ajuda a domicili.

Beneficis de tenir aquesta assegurança

L'assegurança de dependència t'ofereix a tu i la teva família, la tranquil·litat de comptar amb la protecció d'una renda mensual vitalícia davant situacions de Dependència Severa o Gran Dependència, millorant així la teva qualitat de vida amb:

Tranquil·litat

Tranquil·litat
Comptes amb una prestació econòmica, vitalícia en cas de Dependència Severa o Gran Dependència.

Flexibilitat

Flexibilitat
Pots utilitzar la prestació en els serveis i cures que necessitis.

Informa-te'n ara gratuïtament

i sense cap compromís

Què t'oferim a Medicorasse?

Analitzem les assegurances de dependència de diferents entitats asseguradores  per poder oferir  les que millors cobertures i solucions donen.

Renda mensual vitalícia per poder fer front a les despeses que comporta una situació de dependència total reconeguda: residències o ajuda domiciliària.
Primes deduïbles fiscalment.
Recomanem que siguin primes anivellades, que no incrementin amb l’edat.
Serveis d’assessorament mèdic i d’orientació social.
Possibilitat d’assegurar diferents nivells de rendes fins a 2.500 € (en trams de 500 € o 300 €, depenent de cada companyia).

Períodes de carència

Aquestes assegurances tenen establerts uns períodes de carència* que varien en funció de la causa que produeixi la situació  de dependència. Normalment, no hi ha període de carència  quan la situació és a conseqüència d’un accident, un any si la causa és una malaltia i període superior a un any en cas que la situació sigui deguda a estats de demència o malalties neuropsiquiàtriques.

(*)La carència és el període de temps que ha d'haver transcorregut des que l'assegurat va contractar la pòlissa fins que sobrevingui la situació de dependència  perquè aquesta sigui susceptible d’estar coberta per l’assegurança.

Cobertures

La cobertura principal d'aquesta assegurança és la indemnització  d’una renda o capital. No obstant això, algunes asseguradores complementen aquesta assegurança amb altres cobertures dirigides a l'assistència.

La pòlissa pot cobrir serveis que requereixi l'assegurat, com la presència d'un cuidador en la llar o proporcionar un capital amb el qual pugui costejar les necessitats que té la persona dependent i la seva família, des de medicaments a pròtesis, passant per serveis mèdics especialitzats.

Aquesta cobertura sol proporcionar-se només en el cas que la persona aconsegueixi els graus més alts de dependència, en el cas d’una situació de dependència total – Gran Dependència -  i la indemnització correspondrà amb la renda contractada. Quan el producte de la companyia contempla la cobertura de diferents graus de dependència, la quantia de la indemnització dependrà del nivell de dependència que es produeixi (Gran dependència, Dependència severa o Dependència moderada).

Algunes asseguradores ofereixen aquesta garantia com a complement a la indemnització. Aquesta cobertura també pot estar dirigida als dependents de grau I. A més, també solen estar inclosos els fills, pares o cònjuges del dependent.
Dins de l'assistència familiar s'inclouen diverses prestacions:

  • Orientació i assessorament telefònic: es tracta d'una cobertura sense límit que proporciona atenció telefònica tant al mateix assegurat com als seus familiars per a resoldre dubtes sobre temes mèdics, socials, psicològics, nutricionals i jurídics.
  • Teleassistència: normalment durant un any, l'atenció a l'assegurat davant possibles urgències que puguin sorgir; un servei d'informació als familiars, i un altre de suport i orientació.
  • Ajuda a domicili: amb aquesta cobertura l'assegurat pot sol·licitar a l'asseguradora que una persona acudeixi al seu domicili per a ajudar-la amb les tasques del dia a dia. Pot sol·licitar-la per a les seves cures físiques i atenció personal, acompanyament per a les visites mèdiques o altres circumstàncies o per a la neteja i cura de la llar. També pot sol·licitar-se per a assistència i vigilància nocturna o un altre tipus de tractaments requerits per l'assegurat. A diferència de les prestacions anteriors, l'ajuda a domicili no es pot sol·licitar de manera il·limitada, sinó que compta amb un límit d'hores anuals, establert per cada asseguradora.
Faqs

Preguntes més freqüents

Si ja compto amb la cobertura pública, per a què vull contractar una assegurança de dependència?
Qui pot contractar una assegurança de dependència?
Quines circumstàncies estan excloses de l'assegurança de dependència?

Altres assegurances

Baixa Laboral

Baixa Laboral

Més informació

Decessos

Decessos

Més informació