Responsabilitat Civil Professional per a metges

En què consisteix aquesta assegurança?

L’assegurança de responsabilitat civil professional és una assegurança obligatòria per respondre davant de qualsevol incidència o reclamació derivada de l’exercici mèdic.

A qui va dirigida aquesta assegurança?

A metges amb exercici de la professió.

Beneficis de tenir aquesta assegurança

Es tracta d’un model de cobertura i gestió de la responsabilitat civil dels professionals (RCP) que garanteix, tant la seguretat del metge, com una atenció directa i personalitzada des del mateix Col·legi de Metges de Barcelona.

Permet una millor distribució del risc i la capacitat d’assumir una alta sinistralitat. Per tant, facilita a llarg termini, l’estabilitat en les condicions de cobertura i primes. Això també permet que no hi hagi expulsions d’assegurats a causa d’una possible taxa d’incidents/sinistres.

 • Estabilitat en les primes: com és una pòlissa de grup, per la tarifa no es té en compte la sinistralitat individual, per la qual cosa no pot haver-hi augments unilaterals en la prima per part de l’asseguradora.
 • Cobertura integral, que abasta TOTES les especialitats i tots els actes mèdics.
 • Gestionada per un equip d'especialistes en dret sanitari.
 • Cobreix a partir de l'alta, amb retroactivitat.
 • Cobreix qualsevol reclamació presentada des del moment en què el metge s’adhereix a la pòlissa, independentment del moment en què es va realitzar l’acte mèdic sempre que no tingués coneixement previ de la reclamació.
 • Cobreix en l’àmbit nacional i internacional. Permet estances temporals, l’extensió de la cobertura a tot el món, prèvia autorització, excepte Estats Units i Canadà.
 • En cas de reclamació, ofereix assessorament personalitzat i informació contínua.

Actua per molt reduïda que sigui la reclamació (possibilitat de contractar un segon tram).

 • Cobertura fins a 3.000.000 € per reclamació. El límit de contractació, independentment de l’activitat, pot ser  de fins a 3.000.000 € amb la contractació d’una cobertura de segon tram.
 • Prestació econòmica per a la inhabilitació professional, en cas de condemna penal, de fins a 3.800 euros/mes durant un màxim de 30 mesos.

Què t'oferim a Medicorasse?

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ofereix una Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional col·lectiva per als col·legiats dels quatre col·legis de metges catalans.
Aquesta pòlissa és d’adhesió voluntària, està contractada amb la companyia asseguradora SHAM des de l'1 de juliol de 2017 i intermediada per Medicorasse.

 

Solvència i experiència

Solvència i experiència contrastada en la gestió d’aquest tipus d’assegurances.

Primes molt competitives

Primes molt competitives.

Adaptables

Sumes assegurades adaptables a la necessitat de cada professional.

Informa-te'n ara gratuïtament

i sense cap compromís

Cobertures

A més de cobrir les responsabilitats derivades d’un dany causat a un tercer ofereix, entre altres cobertures:

 • Defensa jurídica (penal/civil) en cas d’agressions, reclamacions infundades o defensa en litigis derivats de l’activitat professional.
 • Cobertura de danys patrimonials purs derivats de l’emissió d’informes, dictàmens i pericials, sol·licitats per l'autoritat judicial o administrativa.
 • Prestació mensual en el supòsit d’una sentència ferma d’inhabilitació professional.

Períodes de carència

Cobreix a partir de l'alta, amb retroactivitat. Cobreix qualsevol reclamació presentada des del moment en què el metge s’adhereix a la pòlissa, independentment del moment en què es va produir la reclamació, sempre que no tingués coneixement previ d’aquesta.

Faqs

Preguntes més freqüents

Tinc cobertura de la sanitat pública, per què em fa falta tenir una altra assegurança de RCP?
Si estic jubilat, he de continuar pagant l’assegurança de RCP per a possibles reclamacions passades?

Altres assegurances