Assegurances per a empreses

Oferim tot tipus de cobertures asseguradores competitives i de qualitat per a les empreses, els professionals i empresaris, per protegir tots aquells riscos amb què ens podem trobar subjectes exercint la nostra activitat laboral.

Responsabilitat Civil

Responsabilitat Civil

Més informació

Responsabiltitat Civil de Directius D&O

Responsabiltitat Civil de Directius D&O

Més informació

Danys Materials per a empreses

Danys Materials

Més informació

Baixa Laboral

Baixa Laboral

Més informació

Ciberriscos

Ciberriscos

Més informació

Vehïcles industrials i flotes

Vehïcles industrials i flotes

Més informació

Assistència jurídica

Assistència jurídica

Més informació

Transport de mercaderies

Transport de mercaderies

Més informació

Avaria maquinària i aparells electrònics

Avaria maquinària i aparells electrònics

Més informació