En què consisteix aquesta assegurança?

L’assegurança de decessos garanteix, fins al límit del capital contractat (les companyies l’estableixen en funció de la localitat de residència), la prestació del servei fúnebre necessari en cas de defunció. Inclou tant les despeses de sepeli com el trasllat del difunt fins a la localitat de residència, si fos necessari. A més, garanteix a la família assistència en els tràmits i gestions necessaris en els moments difícils.

Què t'oferim a Medicorasse?

Des de Medicorasse li oferim el nostre assessorament professional oferint-li una proposta competitiva que s’ajusti al que necessita.

Beneficis de tenir aquesta assegurança

En un moment tan difícil és important disposar de les màximes facilitats en la gestió.

Una mateixa pòlissa  per a tots

Una mateixa pòlissa per a tots
Si vols una protecció total per als teus, també pots incloure als membres de la teva família que visquin amb tu.

Atenció  personalitzada

Atenció personalitzada
La teva família comptarà amb el millor servei i atenció des de l'instant en el qual s'efectuï el comunicat de defunció.

Màxima tranquil·litat

Màxima tranquil·litat
Quan arribi el moment, la teva família no haurà de preocupar-se per cap tràmit.

Informa-te'n ara gratuïtament

i sense cap compromís

Quin tipus d'assegurances hi ha?

Podem trobar  diferents modalitats   d'assegurances de decessos:

L'assegurat paga pel capital de servei inicial una   taxa constant que correspon a la seva edat en aquell moment i durant tota la seva vida; la prima però incrementa cada any pels possibles increments del capital de servei (actualització del servei) i per l’increment de la resta de cobertures que no són pròpiament el capital de servei. Aquesta modalitat és la que ofereix un comportament més constant al llarg dels anys tot i que també s’incrementa.


La prima va creixent cada any amb l’edat de l’assegurat. Podria passar que a partir de certa edat l’assegurança prevegi que es transformi la prima en una anivellada.

Al principi l'assegurat paga en funció de la seva edat, com en la modalitat natural, i arribada certa edat (depèn de cada companyia però normalment en torn als 60 anys) la prima es transforma en una anivellada per tenir un comportament més estable en edats més avançades.

Aquesta modalitat està enfocada a les persones de més edat, normalment la majoria de companyies la comercialitzen a majors de 70 anys

Es paga la prima d’una sola vegada per a tota la vida però existeix la possibilitat d’haver de fer front a algun rebut extraordinari futur si amb els anys el capital de servei fos insuficient i hi hagués una actualització.

Períodes de carència

En la cobertura de decessos, algunes companyies apliquen terminis de carència d'entre 20 dies i  60 dies des de la data de contractació i normalment quan és a causa de malaltia.

Faqs

Preguntes més freqüents

Què és la suma assegurada?
Si moro a l’estranger, em cobreix el meu trasllat?
Fins a quina edat es pot contractar una assegurança de decessos?

Altres assegurances

Accidents

Accidents

Més informació

Baixa Laboral

Baixa Laboral

Més informació

Dependència

Dependència

Més informació