Assegurances particulars

Decessos

Garanteix, fins al límit del capital contractat, la prestació del servei fúnebre necessari en cas de defunció.

Per què és necessària aquesta assegurança?

Cobreix les despeses de sepeli que suposen sempre un cost imprevist. A més, garanteix a la família assistència en els tràmits i gestions necessaris en els moments difícils.

Què t'oferim?

  • Servei fúnebre per efectuar la inhumació o la incineració del difunt.
  • Gestions i despeses necessàries per al trasllat nacional i internacional.
  • Servei d'assistència jurídica i gestoria.
  • Servei de testament.
  • Gestió del final de la vida digital: esborrat de la presència del mort en xarxes socials i professionals, blogs i comptes de correu electrònic.
  • Assistència en viatge a l'estranger: inclou les despeses mèdiques o el transport o repatriació de l’assegurat en cas de malaltia o accident, entre altres cobertures.

 

Informa-te'n ara gratuïtament i sense cap compromís