Assegurances particulars

Vida

L'assegurança que et protegeix a tu i la teva família en cas d'imprevistos

Per què és necessària aquesta assegurança?

És una eina de previsió i planificació financera: en cas de defunció, incapacitat o invalidesa els ingressos familiars es veuen minvats mentre que les despeses recurrents i els deutes contrets es mantenen. La contractació d'una assegurança de vida et protegeix econòmicament aportant uns ingressos per fer front a les despeses i cobrint a la teva família davant deutes pendents contrets (hipoteca, cotxe, etc.).
Protegeix els teus béns: a més de cobrir la possible hipoteca del teu habitatge o els crèdits que tinguis pendents, l'assegurança de vida et proporciona una liquiditat econòmica per fer front a les despeses imprevistes que puguis tenir i evita que hagis de malvendre certs béns adquirits.

Et protegeix en cas d'invalidesa (absoluta i permanent), incapacitat professional i malaltia greu: l'assegurança de vida també et pot protegir en cas que, per desgràcia, pateixis un accident o una malaltia que limitin permanentment les teves capacitats laborals o professionals.

Què t'oferim?

T’oferim una àmplia gamma d’assegurances de vida amb les companyies més solvents del mercat que et proporcionaran la tranquil·litat necessària davant de qualsevol imprevist:

  • En cas de defunció proporciona un capital per cobrir possibles deutes (hipoteca, crèdits, etc.) permetent que la teva família mantingui els seus plans de futur.

  • En cas d’invalidesa et permet complementar la pensió.

  • En cas d’incapacitat professional l’assegurança et proporciona uns ingressos. Possibilitat de contractació d’un capital adaptat a les teves necessitats.

Informa-te'n ara gratuïtament i sense cap compromís