Declaració de sinistre – Automòbil

Dades del Prenedor / Assegurat
Descripció del Sinistre

En cas que hi hagi lesions indicar:


En cas que hi hagi contrari indicar:

*Camp obligatori