Què fer en cas de sinistre? - Automòbil

Declaració de sinistre – Automòbil

 

Dades del Prenedor / Assegurat
Descripció del Sinistre

En cas que hi hagi lesions indicar:

En cas que hi hagi contrari indicar:

*Camp obligatori