Què fer en cas de sinistre?

Declaració de sinistre – Incapacitat temporal

 

Dades del Prenedor / Assegurat

Descripció del Sinistre

*Camp obligatori