Què fer en cas de sinistre? - incapacitat temporal

Declaració de sinistre – Incapacitat temporal

 

Dades del Prenedor / Assegurat

Descripció del Sinistre

*Camp obligatori