Què fer en cas de sinistre? - declaració de sinistre

Declaració de sinistre – Multirisc (llar, oficina, negoci, consultori, PIME, ...)

 

Dades del Prenedor / Assegurat

Descripció del Sinistre

En cas que hi hagi un Perjudicat:

*Camp obligatori