Què fer en cas de sinistre? - declaració de sinistre

Declaració de sinistre – Multirisc (llar, oficina, negoci, consultori, PIME ...)

 

Dades del Prenedor / Assegurat

Descripció del Sinistre

 

En cas que hi hagi un perjudicat / causant:

*Camp obligatori