Actualitat Medicorasse

UNESPA subscriu una assegurança de vida col•lectiva per als professionals sanitaris exposats a la COVID-19

Medicorasse

Un centenar d’entitats asseguradores ha aportat 37 milions d’euros per constituir un fons solidari amb la finalitat de protegir el personal sanitari que treballa en la contenció de la COVID-19 a Espanya. La patronal del sector, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), subscriurà amb aquest fons una assegurança de vida col·lectiva gratuïta que donarà cobertura a uns 700.000 professionals que treballen directament per contenir la pandèmia.

Els professionals que gaudiran de la cobertura d’aquest fons solidari són, segons informa UNESPA, metges, infermers, auxiliars d’infermeria, zeladors i personal d’ambulàncies que formen part del Sistema Nacional de Salut i que es troben involucrats directament en la lluita contra la COVID-19. També s’inclouen aquells que treballen en residències de gent gran, tan públiques com privades.

L’assegurança cobrirà la defunció per causa directa de la COVID-19 d’aquests professionals amb un capital de 30.000 euros per treballador, que rebrien els seus hereus legal. També  contempla un subsidi d’hospitalització per aquells que es contagien i requereixin ingrés hospitalari. En aquest cas, el sanitari rebria la quantitat de 100 euros al dia si l’hospitalització supera els tres dies i fins a un màxim de dues setmanes. Aquesta protecció tindrà una vigència, a comptar des de l'inici de l'estat d'alarma i s'aplicarà amb caràcter retroactiu des del passat 14 de març i fins al 31 de març de 2021.

UNESPA també ha anunciat que en cas que la sinistralitat sigui menor que el fons constituït, l'import restant es destinarà a fer costat als afectats per la pandèmia. 

Medicorasse, la corredoria d’assegurances del Grup Med, ha activat els instruments oportuns per donar servei als beneficiaris d’aquest fons aportat per les companyies asseguradores.

Per obtenir més informació, podeu posar-vos en contacte amb el vostre assessor de Medicorasse o enviar el següent formulari.

 

MEDICORASSE CORREDURÍA DE SEGUROS DEL CMB SAU. CIF A-59498220. Clau de la DGSFP J-928. Domicili a 08017-Barcelona, Passeig de la Bonanova, 47.,Pòlissa de Responsabilitat Civil i capacitat financera d'acord amb el RDL 3/2020 que transposa la Directiva de Distribució d’assegurances privades

Comparteix-ho: