Troba els articles més interessants i les darreres notícies de l’àmbit assegurador.

Quins avantatges aporta contractar les assegurances amb Medicorasse?

Quins avantatges aporta contractar les assegurances amb Medicorasse?

Existeixen molts tipus de productes asseguradors i, a l’hora de contractar-ne un, hi ha molts factors a tenir en compte. La diferència de contractar les assegurances a través de Medicorasse és, principalment, la tranquil·litat d’estar protegit.

Llegir més
baixa laboral

Com afrontar econòmicament una baixa laboral?

Quan es treballa per compte propi, una baixa laboral suposa una disminució d’ingressos importants, i en conseqüència, pot comportar un desequilibri econòmic. Una solució per completar els ingressos són les cobertures asseguradores addicionals.

Llegir més