Actualitat Medicorasse

Increment del tipus de gravamen de l’impost sobre les primes d’assegurança

Medicorasse

Des de Medicorasse Corredoria d'Assegurances, us traslladem la decisió de Govern d’incrementar, de l'actual 6 % a un 8 %, el tipus de gravamen de l'impost sobre primes d'assegurança, després de l’aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021.

La Llei entrarà en vigor a l'endemà de la seva aprovació en el Butlletí Oficial de l'Estat, molt previsiblement el 31 de desembre de 2020 i implicaria el següent:

  • El tipus actual del 6 % s'aplicaria a aquelles pòlisses d'assegurança que siguin formalitzades i que tinguin dates d'efecte anteriors a la data en què entri en vigor la Llei.
  • Per contra, el tipus impositiu del 8 % resultaria d'aplicació a les pòlisses d'assegurança l’efecte de les quals es produeixi a partir de la data en què entri en vigor la Llei.

 

Com a excepció, en el cas dels pagaments fraccionats de prima, s’aplicarà el tipus impositiu que estigui vigent en el moment en què la prima fraccionada sigui exigible.

En el supòsit que el rebut de prima emès inclogui un tipus impositiu del 6 %, quan realment hauria de aplicar un tipus impositiu del 8 %, les companyies asseguradores podran emetre els corresponents rebuts suplementaris per complementar la diferència.

Podeu accedir a les consultes efectuades davant l'Agència Tributària clicant aquí.

 

En cas de qualsevol dubte o necessitat de més informació sobre aquest tema, podeu contactar amb el vostre assessor.

 

Comparteix-ho: