Actualitat Medicorasse

Per què contractar una assegurança de viatges

Medicorasse

Quan anem de viatge s’han de tenir en compte molts factors que escapen del nostre control i, alhora, saber que es poden reduir les conseqüències de possibles situacions com la necessitat d’atenció mèdica  o la pèrdua de l’equipatge.

A l’hora de viatjar, quines cobertures  podem trobar en una assegurança d’assistència en viatge?

En una assegurança d’assistència en viatge s’inclouen diferents tipus de cobertures, la majoria de les quals configuren un paquet de contractació obligatòria i, d’altres, poden estar com a opcionals. Les més comunes són les que fan referència a les despeses mèdiques i d’hospitalització i les relatives a la repatriació, així com les relacionades amb el robatori, la pèrdua o la demora de l’equipatge, encara que el ventall és molt més ampli. A continuació presentem un resum d’algunes de les cobertures, amb el benentès que  s’haurà de completar i interpretar en base a les Condicions Generals aplicables per cada companyia  i fins a la suma assegurada fixada en pòlissa 

 

1. Cobertura de despeses mèdiques i hospitalització

En cas de malaltia o accident sobrevingut durant un viatge, l’asseguradora es farà càrrec, fins al límit establert en pòlissa,  de les despeses medico-quirúrgiques i d’hospitalització que necessitis, a més de facilitar l’accés a facultatius i centres hospitalaris. També és important estar cobert pel que fa a necessitar transport al centre sanitari més adequat o inclús la repatriació si fos necessari.

 

2. Cobertura de danys a l'equipatge

Et protegeix en cas que hi hagi un robatori o demora en la recepció de l'equipatge, un fet molt habitual en períodes de vacances.

 

3. Cobertura d’accidents 

T'indemnitza, a tu o als teus beneficiaris o hereus legals,  en cas d’esdevenir-se una invalidesa permanent absoluta  o defunció a causa d’un accident cobert que s’hagi produït durant el viatge.

 

4. Cobertura de responsabilitat civil privada

Et protegeix  davant d'accions involuntàries que ocasionin reclamacions de tercers. Per exemple, si estem en un hotel i ens oblidem la planxa del cabell encesa i aquesta ocasiona un dany en la catifa o el llit i l'hotel ens reclama els danys, l'assegurança ens protegeix.

 

5. Cobertura de despeses d’anul·lació

Per recuperar l’invertit si una malaltia sobrevinguda t’impedeix viatjar o un familiar pateix un accident greu; et quedes sense feina o et truquen per a una intervenció. Aquesta assegurança pot cobrir les despeses de cancel·lació que puguin generar-se des de que contractes el viatge fins l’inici del mateix per una causa sobrevinguda i per a determinats motius. Alguns dels  motius que es contemplen en la cobertura són:

 1. Cancel·lació del viatge per problemes de salut (p.e. defunció o hospitalització o malaltia greu de l’assegurat o d’un familiar de determinat grau – en aquest cas també respecte el seu cònjuge o parella de fet -)
 2. Per motius laborals com  l’acomiadament no disciplinari o la incorporació a un nou lloc de treball.
 3. Cancel·lació per temes burocràtics com un divorci o convocatòria a una taula electoral.

 

En general, l’activació d’aquesta garantia requereix que l’assegurança es contracti en el moment de la compra o reserva del viatge. Algunes companyies permeten la contractació posterior aplicant una carència i sempre que no s’hagi produït el fet causant de l’anul·lació.

 

6. Altres cobertures que pot incloure l’assegurança de viatges

 • Indemnització en cas de demora  en la sortida del mitjà de transport.
 • Ajuda a la localització i enviament d’equipatges.
 • Repatriació o Trasllat tant de l'assegurat com de l'acompanyant.
 • Desplaçament i allotjament d'un acompanyant en cas que l'assegurat sigui hospitalitzat.
 • Despeses de prolongament d’estada en hotel per convalescència.
 • Enviament urgent de medicaments no existents a l’estranger.
 • Tornada anticipada per hospitalització o defunció d’un familiar de determinat grau.
 • Possibilitat de cobrir determinades pràctiques esportives a modo d’aficionat.

 

En contractar una assegurança de viatge, podràs viatjar protegit i amb la certesa que comptaràs amb assistència en cas que es presenti algun problema durant les teves vacances.

 

Com et podem ajudar des  de Medicorasse? 

Aquesta assegurança farà que les teves vacances siguin molt més tranquil·les, ja que estaràs cobert davant els principals imprevistos que poden sorgir. I recorda que pots ampliar les cobertures o incloure alguna extra per a situacions concretes. 

Des de Medicorasse, posem a la teva disposició el nostre equip d’assessors per revisar gratuïtament les teves assegurances i comprovar que les teves cobertures són les adequades per als riscos als que t’exposes.

Sol·licita més informació sense compromís a través del següent formulari i un assessor expert et contactarà per revisar les assegurances.

 

En cas de que vulguis contractar, pots fer-ho directament a través d’aquest link.

 

Et redirigim a la web d’ARAG SE SUC.ESPAÑA (W0049001A), en endavant Arag, perquè puguis iniciar el procés de cotització i contractació electrònica, sota el control operatiu i tècnic exclusiu d’Arag sent MEDICORASSE el mediador de la pòlissa. Pots consultar la nota informativa prèvia a la contractació de Medicorasse aquí.

T'informem que en cas que finalment es contracti electrònicament, al ser considerada contractació a distància, sempre que actuï amb un propòsit aliè a la seva activitat empresarial o professional, pots exercir el DRET DE DESISTIMENT per deixar sense efecte el contracte de referència enviant un escrit per e-mail (medicorasse@med.es) dins dels 14 dies naturals a comptar des de la celebració del contracte, o des de la recepció de les condicions i informació contractual si és posterior, sense necessitat de justificació i sense penalització, a excepció que s'hagi produït un sinistre. La cobertura quedarà sense efecte des de la data de la comunicació, i tindràs dret a la devolució de la prima no consumida, que et serà reintegrada per part d’Arag, en un termini màxim de 30 dies naturals des de la recepció de la comunicació. En el supòsit de no exercir el dret de desistiment en el termini indicat, el contracte serà vàlid a tots els efectes.

Aquest dret no serà d' aplicació als contractes de durada inferior a un mes, els contractes en què els seus efectes finalitzen abans del termini per exercir el dret de desistiment i els que donen compliment a una obligació d' assegurament del prenedor (art. 10.2.b Llei de Comerç a distància de serveis financers).

 

Medicorasse, Correduría de Seguros del Col·legi de Metges de Barcelona SAU. CIF A 59498220. Domicili social al passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona. RM de Barcelona volum 20624, foli 211, full B10481, inscripció 1a. Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones clau J0928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera de conformitat amb el Llibre II del Real Decret Llei 3/2020,de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d’assegurances.

 

Comparteix-ho: