Actualitat Medicorasse

Sis consells per contractar una assegurança de la llar

MEDICORASSE

Si tens una assegurança de la llar o estàs pensant en contractar-ne una, és important tenir present aquests consells:

 
1. Valoració correcta del contingut i del continent

És molt important valorar correctament tant el contingut (mobiliari, joies i objectes de valor) com el continent (la construcció, instal·lacions fixes ...) per evitar incórrer en una infraassegurança i que en cas de sinistre la companyia no indemnitzi el 100% dels danys. Així mateix és important relacionar a la pòlissa aquelles joies i objectes de valor que tinguin un valor unitari elevat. 
 
2. Cobertures
 
L’assegurança de la llar és una assegurança multirisc, amb  garanties i prestacions variades, però gairebé totes les companyies cobreixen:
  • els danys materials als béns ocasionats per incendi, llamp o explosió, aigua, fenòmens atmosfèrics, danys elèctrics, trencament de vidres i pisa sanitària, etc.
  • la reparació o reposició dels béns en cas de robatori o espoliació;
  • la indemnització a un tercer dels danys i/o perjudicis causats per l’assegurat quan sigui civilment responsable;
  • serveis d’assistència a la llar i protecció jurídica.

També ens podem trobar amb altres cobertures i serveis addicionals que poden variar d’una companyia a una altra: protecció de lloguers, assistència en viatge, assistència informàtica, servei de manetes, orientació mèdica telefònica, tot risc de danys materials accidentals, etc.

3. Responsabilitat civil en l’assegurança de la llar

És una de les cobertures més importants en les assegurances de la llar i sol estar inclosa en les cobertures bàsiques. A través d’aquesta garantia s’indemnitzen els danys causats a terceres persones o als seus béns per causes relacionades amb l’ús de l’habitatge o derivades de la vida familiar sempre que l’assegurat o la seva família en siguin civilment responsables. 

4. Què té en compte l’asseguradora per calcular el preu de l’assegurança (prima)?

Són diversos els factors que determinen el cost de l’assegurança de la llar.A més dels capitals assegurats de continent i de contingut, les companyies tenen en compte les característiques de l’habitatge com l’any de construcció o de rehabilitació, el codi postal, l’ús (principal o secundària), si hi ha o no inhabitació, si és un pis o una casa unifamiliar, si està en despoblat, mesures de protecció,  el règim (propietari, arrendador o llogater), etc.

5. Exclusions

Les cobertures de l’assegurança de la llar tenen les seves pròpies exclusions i limitacions que convé conèixer, a més d’unes exclusions generals que afecten a totes les garanties.

6. Comparació assegurances de la llar

El mercat ofereix una àmplia oferta d’assegurances de la llar – tant pel que fa a les per companyies com a les cobertures que ofereixen – que ens obliga a fer un exercici d’anàlisi previ per identificar les diferències en les garanties, les exclusions i els límits econòmics i escollir les que millor s’adaptin a les nostres necessitats. Per realitzar aquesta laboriosa feina podem acudir a professionals amb provada experiència i coneixement del sector assegurador que ens assessorin en la contractació de l’assegurança que millor respongui a la nostra realitat.

A Medicorasse, com a especialistes en el sector assegurador amb més de 25 anys d’experiència, posem a la teva disposició assessors personals que faran una avaluació gratuïta de les teves necessitats mitjançant un estudi individualitzat, amb l’objectiu d’identificar els riscos als quals pots estar sotmès i oferir-te la millor assegurança per a la teva llar.

 

Més informació

Comparteix-ho: