Actualitat Medicorasse

Com podem protegir-nos davant d’atacs informàtics?

Medicorasse

Assegurança de ciberriscos: la seguretat cibernètica del teu negoci

La disrupció tecnològica ha anat desenvolupant-se en paral·lel a un problema derivat de l'ús d'internet, els ciberriscos: aquelles situacions en les quals ens trobem desprotegits, ja sigui com a empreses, treballadors o individus, i ens podem convertir en víctimes d'un atac cibernètic en el qual els nostres ordinadors i servidors són atacats. Aquests atacs cibernètics poden provocar danys en el sistema informàtic, robatori d'informació sensible, fuga d'informació, ransomware (infiltrar-se en els sistemes per fer mal o xifrar els arxius, per després sol·licitar un rescat), phising (suplantació d'identitat d'un lloc web o d'identitat), etc.

Tot i que els danys poden venir de fora, de vegades també es poden generar des de la nostra pròpia empresa i no només per actes malintencionats d'algun dels nostres empleats, sinó també per errors involuntaris. Per il·lustrar-ho, veiem un exemple d'un sinistre de causa interna relacionat amb la protecció de dades personals i els riscos informàtics. Una clínica decideix enviar un correu massiu informant a tots els seus clients d'un canvi de domicili. Per un error de la persona encarregada d'enviar la comunicació, s'envia la comunicació mitjançant un correu electrònic amb còpia oberta a tots els destinataris (en lloc de fer una "còpia oculta" o acudir a altres sistemes més segurs). Al cap de dos dies, el centre comença a rebre reclamacions de clients que han comprovat com multitud de desconeguts són coneixedors que ells utilitzen els serveis d'aquest centre, un fet que ells no desitjaven de cap manera. 

Així, els ciberriscos s'han convertit en una de les principals preocupacions de totes les organitzacions i professionals, especialment després dels atacs maliciosos i casos d'extorsió soferts en els últims anys.

 

Per què hem de plantejar-nos la contractació d'una assegurança de ciberriscos que redueixi el risc i les pèrdues?

Totes les empreses, fins i tot les més petites, estan exposades als riscos cibernètics. Totes gestionen dades de caràcter personal, depenen de sistemes informàtics i xarxes, contracten serveis a tercers i en el núvol, generen i protegeixen la seva propietat intel·lectual i, a més, estan subjectes al compliment d'una normativa sectorial, local, nacional i europea. Per aquestes raons, qualsevol empresa ha de prendre les mesures necessàries per preservar la seva competitivitat i supervivència envers els incidents cibernètics

Per cobrir els riscos cal contractar una assegurança de ciberriscos que pugui indemnitzar les pèrdues al més aviat possible. Aquestes són algunes de les cobertures que pot oferir una assegurança de ciberriscos:

  • Disposar d’un equip especialista en resposta en cas de incident.
  • Serveis d’actuacions immediates i de contingència.
  • Recuperació de dades.
  • Pèrdues per interrupció del negoci.
  • Responsabilitat per accident: a tercers, a organismes reguladors, per publicacions a internet, sancions per indústries PCI, assumir la defensa jurídica i pagament de fiances.
  • Incidents de ciberextorsió

 

A Medicorasse tenim més de 25 anys d’experiència en assessorament en matèria asseguradora. En cas que estiguis interessat en rebre més informació de forma gratuïta i sense cap compromís, et convidem a omplir el següent formulari i un assessor especialista et contactarà.

 

 

MEDICORASE, Correduría de Seguros del C.M.B, SAU. NIF A-59498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.

Comparteix-ho: