Actualitat Medicorasse

Per què cal contractar una assegurança d'accidents?

Medicorasse

Encara que l'autoprotecció personal i familiar és de vital importància, la nostra seguretat no depèn únicament de nosaltres mateixos i mai estem exempts de la possibilitat de sofrir un accident. Ens pot passar en qualsevol moment, tant en l'àmbit laboral com en el domèstic: en el nostre lloc de treball, passejant pel carrer, circulant amb bici, pujant o baixant escales, cuinant, en el bany… i les conseqüències poden ser de major o menor gravetat i afectar la nostra economia i a la de tota la família.

 

Què és una assegurança d'accidents?

L'assegurança d'accidents garanteix una indemnització econòmica en cas de patir lesions permanents – total o parcial -,  o la mort a causa d'un accident, així com sovint la possibilitat de cobertura econòmica d'altres problemes que poden derivar-se d'aquesta situació, com a despeses mèdiques i materials.

Perquè la companyia asseguradora faci efectiva la indemnització, l'accident ha d'ocórrer, segons la Llei del Contracte de l'Assegurança, per una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l'assegurat. 

 

Quins avantatges ofereix una assegurança d'accidents?

Comptar amb la cobertura d'una assegurança d'accidents ens ofereix la tranquil·litat de disposar d'una protecció econòmica que ens ajudin a nosaltres i a la nostra família a fer front a les necessitats i a les despeses que poden sorgir en cas de sofrir un accident. Per a molts treballadors, com els autònoms, estar hospitalitzat o lesionat i no poder exercir l'activitat laboral suposa una privació o una disminució d'ingressos que pot causar greus problemes financers. Per tant, l'assegurança d'accidents també garanteix la protecció econòmica de l'assegurat i dels seus beneficiaris en cas que, d’aquesta situació, esdevingui mort o invalidesa permanent. D'aquesta manera, la família no es veurà tan afectada per la pèrdua d'ingressos.

Si parlem d’assegurança de vida i assegurança d’accidents podem caure en la confusió. De fet, és bastant habitual confondre-les o pensar que tenen les mateixes cobertures. És cert que totes dues tenen algunes similituds, però són assegurances molt diferents. Encara que podríem tractar-les com a complementàries: per tenir una cobertura completa, és recomanable comptar amb totes dues assegurances. Per això, abans de contractar una assegurança hem de ser conscients que assegurança de vida i assegurança d’accidents no són el mateix. 

 

Diferències entre assegurança de vida i assegurança d’accidents

Assegurança de vida: aquest tipus d’assegurances actua com a resguard econòmic per a les persones que l’assegurat té a càrrec seu. En cas de defunció o incapacitat permanent - absoluta o total - d’aquest, els seus beneficiaris o el mateix assegurat en cas d’incapacitat reben una indemnització.

Assegurança d’accidents: aquesta assegurança dóna cobertura a les despeses d’un accident, així com indemnitzacions en cas d’accidents que provoquin la mort o incapacitat permanent,  sigui total sigui parcial,  de l’assegurat.  

Causes de defunció o invalidesa

L’assegurança de vida cobreix la defunció i la invalidesa permanent de l’assegurat per qualsevol causa, independentment que es produís per accident, per malaltia o per causes naturals. Per la seva banda, l’assegurança d’accidents solament preveu la prestació d’indemnitzacions en cas de mort o incapacitat permanent de l’assegurat, quan aquestes han estat motivades per un accident.

 

Cobertures i prestació de serveis

L’assegurança de vida acostuma a incloure la gestió dels tràmits de la defunció, mentre que l’assegurança d’accidents pot cobrir les despeses sanitàries de l’atenció de l’assegurat per un accident, així com els trasllats a l’hospital.

 

Invalidesa parcial

L’assegurança d’accident és l’única que cobreix situacions d’invalidesa permanent parcial sobrevingudes per un accident. Depenent de cada cas i sobre la base d’un barem que cada asseguradora aplica en situacions d’invalidesa parcial, de produir-se aquestes contingències es calcula la indemnització de l’assegurança aplicant un percentatge sobre el capital contractat en la pòlissa.

 

A Medicorasse, com a corredoria d’assegurances, comptem amb molt anys d'experiència i un equip altament especialitzat que t'assessorarà i et guiarà per contractar l'assegurança que s'adapti millor a les teves necessitats. Si vols sol·licitar més informació sense compromís sobre els diferents tipus d’assegurances, ho pots fer a través del següent formulari.

 

Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb el R DL 3/2020 de 4 de febrer que transposa la Directiva europea de Distribució d’assegurances privades.

 

Comparteix-ho: