Actualitat Medicorasse

La importància de mantenir les cobertures de les teves assegurances actualitzades

Medicorasse

A l'hora de protegir-se és igual d'important contractar una pòlissa adequada a les necessitats de cadascun com tenir les cobertures actualitzades als riscos del moment. Per això, revisar les teves assegurances periòdicament és una eina de prevenció que, d'una banda, mantindrà el teu nivell de protecció sobre la base de les necessitats del moment i, d’una altra banda, et permetrà optimitzar les cobertures que tens contractades, evitant duplicitats i sobrecostos.

 

En què consisteix la revisió d'assegurances

El servei de revisió d'assegurances de Medicorasse és gratuït i es basa en un assessorament individualitzat per a cada client per part d'un assessor personal que, amb el suport de la nostra eina digital, elaborarà un informe detallat de les teves necessitats asseguradores, amb l'objectiu d'oferir-te una proposta de protecció integral adaptada a la teva situació actual. El procés de revisió és el següent:

 

Anàlisi personalitzada de riscos i necessitats 

Juntament amb tu, el teu assessor personal realitzarà una anàlisi exhaustiva de la teva situació i circumstàncies per determinar els riscos als quals estàs exposat, i comprovarà si han variat respecte als identificats en la data de contractació de les teves assegurances, si aquests han evolucionat, desaparegut o han sorgit de nous. El primer pas serà analitzar els riscos als quals esteu exposats la teva família i tu en cas d'imprevistos com una baixa laboral, una invalidesa, accident o defunció. A continuació, s'avaluarà la teva protecció personal i patrimonial, ja sigui enfront de tercers o pròpia i, finalment, s'analitzarà la teva situació per afrontar la jubilació.

 

Cobertures optimitzades i a mida

El següent pas que realitza l'assessor és avaluar el teu grau de protecció. És a dir, comprovar si les cobertures que tens contractades cobreixen els riscos detectats anteriorment.

En cas que les cobertures actuals siguin insuficients, s'encarregarà de buscar les solucions a mesura entre les companyies líders amb la finalitat de protegir les descobertures. Cal recordar que, en el  moment del sinistre, si el risc està mal assegurat, les companyies apliquen les regles proporcional o d’equitat que poden comportar un menyscapte en la indemnització¹. 

Paral·lelament, l'assessor també s'encarregarà de detectar si existeixen duplicitats o excés de cobertures, i així reduir el cost de les teves assegurances.

 

Informe de protecció integral

Arribats a aquest punt en què l'assessor personal coneix els teus riscos i ha avaluat les teves cobertures, et presenta un informe detallat amb la proposta asseguradora adaptada a les necessitats del moment que et permeti mantenir els teus riscos protegits a nivell personal, patrimonial i professional.

 

En conclusió, per estar protegit no cal només tenir contractades assegurances, sinó que, a més, cal que les cobertures estiguin actualitzades a la situació actual. Per això és recomanable revisar els teus riscos i assegurances periòdicament.

En cas que estiguis interessat a rebre aquest servei gratuït de revisió d'assegurances i necessitats, o per a qualsevol altre aspecte en matèria asseguradora, et convidem a emplenar el següent formulari i un assessor especialista contactarà amb tu.

1;Regla proporcional: quan el be s’assegura per un valor inferior al real. Regla d’equitat: derivada del fet que les característiques del risc són més agreujades que les declarades i valorades en la pòlissa.

Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. Domicili social: Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona.  Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 20624, foli 211, full número B-10481, inscripció 1a, amb clau DGSFP J0928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb el Llibre II del Real Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d’assegurances

Comparteix-ho: