Actualitat Medicorasse

Assegurances d’incapacitat temporal laboral: què són i qui pot contractar-les

Medicorasse

Tant els treballadors que cotitzen al règim d'autònoms de la Seguretat Social (RETA) com els treballadors per compte d’altri, tenen dret a una prestació d'incapacitat temporal de la Seguretat Social. No obstant això, en el cas dels autònoms, habitualment no resulta suficient per a afrontar les despeses fixes atès que les prestacions de la Seguretat Social mai arriben a ser el 100% dels ingressos que perceben estant en actiu. El Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) garanteix, en cas de baixa laboral, unes prestacions en funció de dos paràmetres: la base de cotització i el motiu de la baixa. 

 

Quins tipus de prestacions hi ha en cas de baixa laboral?

Pel que fa als tipus de prestacions de la Seguretat Social en el cas de baixa hi ha: les contingències comunes, per a malalties comunes i accidents no laborals; i les contingències professionals, que es refereixen a les malalties professionals i els accidents de treball. Així, si el motiu de la baixa és derivat de contingències comunes, la prestació tindrà el caràcter d'obligatòria i es començarà a percebre com indiquem a continuació:

  • Del 4t al 20è dia de baixa (tots dos inclosos) es percebrà el 60 % de l'import de la base reguladora.
  • Del 21è dia de baixa fins a l'alta o esgotament del període de la incapacitat, es percebrà el 75% de l'import de la base reguladora.

En canvi, si la causa de la incapacitat temporal deriva d'un accident de treball o malaltia professional, els professionals autònoms rebrien de la Seguretat Social una prestació del 75% de la base reguladora des de l’endemà de la baixa.

Analitzant la situació i prestacions que percebria el metge autònom, s'evidencia una descobertura que genera intranquil·litat i inseguretat davant una baixa laboral, ja que la reducció dels ingressos amb els quals afrontar el nivell de despeses fixes (despeses de lloguer i manteniment de la consulta, sou d'empleats, hipoteca de la llar, possibles préstecs, despeses relacionades amb els fills) provoquen un desequilibri econòmic. Per aquest motiu, s'aconsella incrementar les cobertures de la Seguretat Social ampliant la base de cotització, així com complementar-les amb alguna de les assegurances que hi ha al mercat dissenyades especialment per aquesta finalitat, amb l'objectiu que l'autònom pugui mantenir el nivell d'ingressos desitjat. 

 

Quines cobertures té una assegurança de baixa laboral? 

Encara que l'objectiu principal de l'assegurança de baixa laboral és el pagament d'una indemnització diària en cas que l'assegurat estigui en situació d’incapacitat temporal i total per a la seva activitat professional o laboral – detallada en pòlissa – a causa d’una malaltia o accident , aquest tipus de productes poden  oferir diverses cobertures opcionals:

  • Indemnització diària – addicional - en cas d’estar hospitalitzat.
  • Cobertura en cas d’hospitalització o estada en UCI per Covid19 – amb limitacions quant a imports i dies -.

 

Qui pot contractar una assegurança de baixa laboral? 

Encara que aquest producte està especialment dissenyat per a les necessitats dels treballadors per compte propi, els treballadors per compte d’altri també el poden contractar encara que amb unes limitacions quant a l’import de subsidi diari cobert. 

L'assegurança de baixa laboral proporciona tranquil·litat i estabilitat econòmica si s'ha d'interrompre temporalment l'activitat laboral o professional a causa d'una malaltia o accident esdevingut durant el desenvolupament de la professió o en la vida privada. L'objectiu és compensar en tot moment la disminució d'ingressos o l'increment de despeses derivades de no poder treballar.

 

Com et podem ajudar a Medicorasse?  

Si vols sol·licitar més informació sense compromís sobre els diferents tipus d’assegurances, ho pots fer a través del següent formulari. A Medicorasse comptem amb un equip altament especialitzat que t'assessorarà i et guiarà per contractar l'assegurança que s'adapti més bé a les teves necessitats. 

 

Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb el R DL 3/2020 de 4 de febrer que transposa la Directiva europea de Distribució d’assegurances privades.

 

Comparteix-ho: