Actualitat Medicorasse

Assegurança de dependència

Medicorasse et parla sobre la dependència: què és, què suposa i com la podem afrontar econòmicament

La Llei de Dependència la defineix com aquell estat de car? cter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, psíquica, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'altres persones o ajudes importants per realitzar les activitats b? siques de la vida di? ria o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, d'altres ajudes per a l'autonomia personal.

Per posar solució a aquesta falta d'autonomia, és necess? ria l'atenció i l'ajuda de terceres persones de manera continuada, ja sigui de la parella, d'un familiar o d'una persona externa contractada. Aquest darrer cas -que cada vegada ser?  més habitual– implica una despesa econòmica important, bé per la contractació d'una persona que se'n faci c? rrec o pel cost de l'ingrés en una residència. Malauradament els ajuts públics per fer front a aquesta situació són molt inferiors als costos que la mateixa comporta, el que suposa una barrera econòmica per a molta gent.

Com podem afrontar la dependència i els costos derivats?

Davant la necessitat de mantenir una bona qualitat de vida en cas de dependència, Medicorasse Corredoria d'Assegurances intenta donar resposta a aquesta realitat assessorant el client i buscant, d'entre les companyies del mercat, l'assegurança de dependència que millor s'adapti a les característiques i necessitats del client, i que ajudi a afrontar la situació amb l'objectiu de:

  • Facilitar als dependents l'accés a serveis de qualitat.
  • Contribuir a l'autonomia dels dependents reduint la dedicació de les persones de l'entorn familiar.
  • Evitar que el cost de la situació obligui a liquidar el patrimoni personal o una part d'ell.

L'assegurança de dependència permet, pel cost d'una prima competitiva –que dependr?  de l'edat de l'assegurat en la data de la contractació i de la renda que vulgui assegurar -, percebre una indemnització econòmica en forma de renda mensual vitalícia en cas que la persona esdevingui dependent en un futur. Aquestes rendes es poden contractar en mòduls de 500 €.

A l'hora de contractar una assegurança de dependència és recomanable que aquesta es basi en unes primes anivellades, que no incrementin en el temps per l'edat, per garantir poder mantenir-la en un futur.

Cal destacar, a més, que les primes pagades a l'assegurança de dependència són deduïbles fiscalment, es redueixen de la base imposable amb els límits anuals establerts.

Exemple:

Una doctora de 50 anys es vol protegir davant d'una possible situació de dependència. Calcula que, en cas de tornar-se persona dependent, necessitaria uns ingressos mensuals addicionals entorn als 1.000 € per sufragar el cost d'una persona que l'atengui en el seu domicili o pagar les despeses d'una residència.
Per fer front a aquesta situació decideix contractar una assegurança de dependència per la qual paga 41,68 € al mes i per la que rebr?  1.000 € mensuals vitalicis en cas que se li reconegui una gran dependència*.

A Medicorasse, com a especialistes en el sector assegurador amb més de 25 anys d'experiència, posem a la teva disposició assessors personals experts que faran una avaluació gratuïta de les teves necessitats asseguradores, mitjançant un estudi individualitzat, amb l'objectiu d'identificar els riscos a què pots estar sotmès i poder-te oferir un pla òptim de protecció integral.

Pots sol·licitar més informació sense compromís omplint el formulari següent.(*) D'acord amb la definició de l'assegurança contractada.

 

Comparteix-ho: