Actualitat Medicorasse

Com afrontar econòmicament una baixa laboral?

Medicorasse

Quan es treballa per compte propi, una baixa laboral suposa una disminució d’ingressos importants, i en conseqüència, pot comportar un desequilibri econòmic. Una solució per completar els ingressos són les cobertures asseguradores addicionals.  

 

Tant els treballadors que cotitzen al règim d'autònoms de la Seguretat Social (RETA) com els treballadors per compte aliè, tenen dret a una prestació d'incapacitat temporal de la Seguretat Social. No obstant això, en el cas dels autònoms, habitualment no resulta suficient per a afrontar les despeses fixes atès que les prestacions de la Seguretat Social mai arriben a ser el 100% dels ingressos que perceben estant en actiu.

 

El Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) garanteix, en cas de baixa laboral, unes prestacions en funció de dos paràmetres: la base de cotització i el motiu de la baixa. 

 

Pel que fa als tipus de prestacions de la Seguretat Social en el cas de baixa hi ha: les contingències comunes, per a malalties comunes i accidents no laborals; i les contingències professionals, que es refereixen a les malalties professionals i els accidents de treball. Així, si el motiu de la baixa és derivat de contingències comunes, la prestació tindrà el caràcter d'obligatòria i es començarà a percebre com indiquem a continuació:

  • Del 4t al 20è dia de baixa (tots dos inclosos) es percebrà el 60 % de l'import de la base reguladora.
  • Del 21è dia de baixa fins a l'alta o esgotament del període de la incapacitat, es percebrà el 75% de l'import de la base reguladora.

 

En canvi, si la causa de la incapacitat temporal deriva d'un accident de treball o malaltia professional, els professionals autònoms rebrien de la Seguretat Social una prestació del 75% de la base reguladora des de l’endemà de la baixa.

 

Analitzant la situació i prestacions que percebria el metge autònom, s'evidencia una descobertura que genera intranquil·litat i inseguretat davant una baixa laboral, ja que la reducció dels ingressos amb els quals afrontar el nivell de despeses fixes (despeses de lloguer i manteniment de la consulta, sou d'empleats, hipoteca de la llar, possibles préstecs, despeses relacionades amb els fills) provoquen un desequilibri econòmic.

 

Per aquest motiu, s'aconsella incrementar les cobertures de la Seguretat Social ampliant la base de cotització, així com complementar-les amb alguna de les assegurances que hi ha al mercat dissenyades especialment per aquesta finalitat, amb l'objectiu que l'autònom pugui mantenir el nivell d'ingressos desitjat

 

Per exemple, si ets una metgessa, traumatòloga de 42 anys, que cotitzes com a treballadora autònoma amb base de cotització mínima, i  sol·licites una cobertura asseguradora addicional de 100 € diaris (3.000 € / mes) per poder garantir els teus ingressos, en el cas que pateixis una malaltia o un accident coberts per la pòlissa, l'assegurança t'indemnitzarà pels dies que estiguis de baixa cosa que t'ajudarà a fer front a les teves despeses fixes tot i no poder treballar. Per un import de 67 € / mes podràs gaudir d'aquesta tranquil·litat davant d'una possible baixa laboral. I en cas de malaltia o accident causant de baixa cobraràs, des del primer dia i fins a un màxim de 365 dies, la quantitat diària contractada. 

 

L'assegurança de baixa laboral proporciona tranquil·litat i estabilitat econòmica si s'ha d'interrompre temporalment l'activitat laboral o professional a causa d'una malaltia o accident esdevingut durant el desenvolupament de la professió o en la vida privada. L'objectiu és compensar en tot moment la disminució d'ingressos o l'increment de despeses derivades de no poder treballar.

 

Si vols sol·licitar més informació sense compromís sobre l’assegurança de Baixa laboral ho pots fer a través del següent formulari

 

Medicorasse, Corredoria d'assegurances del Col·legi de Metges de Barcelona, SAU. NIF A-59-498220. DGS, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb la llei 26/2006, de 17 de juliol.

Comparteix-ho: