Actualitat Medicorasse

Quines assegurances he de tenir a la meva empresa?

Medicorasse

Tota empresa hauria d'afrontar una adequada gestió de riscos i avaluar la implementació de tots els recursos que estiguin al seu abast per protegir-se. És per això que una de les formes més habituals i efectives de protegir el seu negoci és a través de les assegurances per a empreses, que atorguen tranquil·litat en cas d'alguns sinistres que puguin perjudicar directament el seu negoci. És recomanable considerar les necessitats individuals de l'empresa i analitzar els riscos que diàriament enfronta.

 

  • Assegurances de responsabilitat civil derivada de la activitat de les societats. A partir del moment en el qual l'activitat es desenvolupa mitjançant una societat, s'obre la porta a possibles reclamacions en contra d'aquesta societat, sigui de manera directa, solidària o subsidiària, i amb independència que per la mateixa causa es reclami també als professionals implicats a títol individual. 
  • Assegurances de vida i accidents. En alguns convenis laborals, ja siguin sectorials o propis de l’empresa,  s'estableix l’obligatorietat que l'empresa disposi d’una assegurança de vida i/o accidents per als seus empleats.
  • Assegurances de responsabilitat mediambiental. L'acompliment de determinades activitats empresarials que tenen impacte en el medi ambient necessiten tenir contractada aquesta assegurança que els protegeix davant dels danys que puguin provocar en el medi ambient.
  • Assegurança de ciberriscos. Aquesta és una solució asseguradora completa enfront de l'amenaça intangible dels riscos cibernètics actuals i dóna cobertura tant als danys propis com als perjudicis econòmics que es puguin causar a tercers i als propis empleats. 
  • Assegurances de responsabilitat civil de directius i administradors. Protegeix el patrimoni dels administradors legals i directius d'una empresa de possibles responsabilitats civils en la gestió de la pròpia empresa.
  • Assegurances multirisc. Cobreixen diferents garanties en una única pòlissa. En aquest tipus d'assegurances s'inclou l’assegurança d'incendis, però també es recullen cobertures i garanties de protecció del contingut i continent. 
  • Assegurances de crèdit. Les empreses que realitzen vendes, especialitzades en l'exportació o que treballen amb molts clients empresarials, solen contractar una assegurança de crèdit que els redueix els riscos d'impagament.
  • Assegurances de salut. Algunes empreses opten per contractar assegurances de salut per als seus empleats. A més de tenir avantatges fiscals aquestes assegurances són una eina de fidelització i retenció dels empleats. 

 

A Medicorasse tenim més de 25 anys d’experiència en assessorament en matèria asseguradora. En cas que estiguis interessat en rebre més informació de forma gratuïta i sense cap compromís, et convidem a omplir el següent formulari i un assessor especialista et contactarà.

MEDICORASE, Correduría de Seguros del C.M.B, SAU. NIF A-59498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.

 

Comparteix-ho: