Actualitat Medicorasse

Què és el copagament d'una assegurança mèdica

Medicorasse

A l’hora de triar una assegurança mèdica  convé saber quines són les cobertures i serveis que ens ofereixen les diferents companyies i, sobretot, quin serà el preu que haurem d’abonar. Per això, és convenient fer una anàlisi de les diferents cobertures que inclou cadascuna, així com també valorar la possibilitat de triar una pòlissa amb copagament o sense.

 

Però, què és el copagament?  

El copagament és una petita quantitat de diners que els assegurats hem d’abonar cada vegada que utilitzem els serveis de l’assegurança mèdica i que varia depenent del tipus de visita o de l’acte mèdic que realitzem. Aquelles visites o actes que revesteixin de més complicació o requereixin l'ús de més recursos de la clínica o hospital tindran un cost més elevat. Per tant, al cost de la prima de l’assegurança caldria afegir les possibles despeses en concepte de copagament. Això no comporta una pèrdua en la qualitat del servei ofert  per les companyies ja que els assegurats poden beneficiar-se de les mateixes garanties, serveis i quadre mèdic que en contractar una pòlissa sense copagament.

Com a contraprestació a aquesta despesa addicional, les assegurances mèdiques [o modalitats] que tenen copagament ofereixen unes primes més econòmiques que les assegurances que no en tenen. És a dir, encara que el copagament pugui representar un cost afegit en moments puntuals en què requerim dels serveis de l’assegurança mèdica, a la llarga pot compensar econòmicament ja que afrontarem una prima més reduïda. Cal tenir en compte que hi ha companyies que ofereixen modalitats amb copagament en les que limiten l’import màxim que per aquest concepte.

 

Quan convé una assegurança mèdica amb copagament

El copagament només s'activa quan anem al metge, per la qual cosa els clients que facin poc ús de l’assegurança sanitària representen el perfil més adequat d'usuari a qui els hi pot interessar el copagament. D'aquesta forma, a l'hora de contractar una assegurança mèdica hauríem de valorar l'ús que li donarem als serveis que ens ofereixen i què ens compensa més. Per descomptat, que una pòlissa tingui copagament no influeix en la cartera de serveis als quals tenim accés, senzillament modifica el cost d'accedir a ells.

També existeix la possibilitat de contractar una assegurança de salut sense copagament. En aquest cas, la quantia és més alta que en l'altre cas -suposant que la mateixa companyia té el mateix producte de salut amb i sense copagament -. Amb aquest tipus de contracte, l'assegurat no ha de preocupar-se de les vegades que hagi d'anar un centre assistencial o de les proves que sigui necessari realitzar-se ja que la prima és única independentment d'aquests factors.

 

A l'hora de triar assegurança mèdica hem de tenir molt clar què és el que necessitarem  i intentar calcular si ens compensa o no optar pel copagament.  Tan important és la cartera de serveis a la qual optarem com el cost associat al seu ús.  

A Medicorasse tenim més de 25 anys d'experiència i comptem amb un equip altament especialitzat que t'assessorarà i et guiarà per contractar l'assegurança de salut que s'adapti més bé a les teves necessitats. En cas que estiguis interessat en rebre més informació de forma gratuïta i sense cap compromís, et convidem a omplir el següent formulari i un assessor especialista et contactarà.

  

MEDICORASSE, Correduría de Seguros del C.M.B, SAU. NIF A-59498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.

 

Comparteix-ho: