Actualitat Medicorasse

Sóc autònom, quines assegurances necessito?

Les assegurances proporcionen tranquil·litat i estabilitat econòmica si s'ha d'interrompre temporalment l'activitat laboral o professional a causa d'una malaltia o accident esdevingut durant el desenvolupament de la professió o en la vida privada. Des de Medicorasse t’expliquem quines són les assegurances aconsellables que, a més de les que són obligatòries i que depenen de cada Administració, hauries de tenir.

Un deure legal i estatutari per a l’activitat mèdica per compte propi és tenir subscrita una assegurança de Responsabilitat Civil Professional (RCP), que cobreix les reclamacions que es puguin derivar de l’exercici mèdic i vetlla per la seguretat per poder exercir la professió amb tranquil·litat. Però, si ets autònom és important que, a més de la Pòlissa de Responsabilitat Civil obligatòria, disposis d’una assegurança amb què puguis afrontar amb tranquil·litat sinistres com incendis, inundacions, robatoris, caigudes dels pacients, etc. Hi ha riscos patrimonials, professionals i personals derivats de l’activitat que cal considerar protegir, principalment:

  • Riscos patrimonials: és recomanable protegir la responsabilitat d’explotació de la consulta, així com el seu continent, contingut i l’anomenada RC locativa en cas que el local sigui de lloguer.
  • Aparells mèdics i/o informàtics: si la consulta disposa de maquinària amb valor elevat es aconsellable fer una cobertura a tot risc.
  • Assegurança de  Responsabilitat Civil d´Administradors i Directius: és una assegurança que va dirigida als administradors, consellers i altres directius de les empreses per cobrir les reclamacions que derivin de l'exercici del seu càrrec, protegint el seu patrimoni personal davant requeriments de tercers.
  • Assegurança de ciberriscos: s’assegura l’empresa dels atacs informàtics que es puguin produir.
  • Baixa laboral: els autònoms amb freqüència cotitzen per bases mínimes i per tant contracten assegurances privades i complementàries de baixa laboral, per a poder afrontar despeses fixes ja que les prestacions de la Seguretat Social són escasses atès que la seva base de cotització és mínima. El Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) garanteix, en cas de baixa laboral, unes prestacions en funció de dos paràmetres: la base de cotització i el motiu de la baixa. Pel que fa als tipus de prestacions de la Seguretat Social en el cas de baixa hi ha: les contingències comunes, per a malalties comunes i accidents no laborals; i les contingències professionals, que es refereixen a les malalties professionals i els accidents de treball. Així, si el motiu de la baixa és derivat de contingències comunes, la prestació tindrà el caràcter d'obligatòria i es començarà a percebre com indiquem a continuació:
    • Del 4t al 20è dia de baixa (tots dos inclosos) es percebrà el 60 % de l'import de la base reguladora.
    • Del 21è dia de baixa fins a l'alta o esgotament del període de la incapacitat, es percebrà el 75% de l'import de la base reguladora.

 En canvi, si la causa de la incapacitat temporal deriva d'un accident de treball o malaltia professional, els professionals autònoms rebrien de la Seguretat Social una prestació del 75% de la base reguladora des de l’endemà de la baixa.

Analitzant la situació i les prestacions que percebria el metge autònom, s'evidencia una descobertura que genera intranquil·litat i inseguretat davant una baixa laboral, ja que la reducció dels ingressos amb els quals afrontar el nivell de despeses fixes (despeses de lloguer i manteniment de la consulta, sou d'empleats, hipoteca de la llar, possibles préstecs, despeses relacionades amb els fills) provoquen un desequilibri econòmic.

Per aquest motiu, s'aconsella incrementar les cobertures de la Seguretat Social ampliant la base de cotització, així com complementar-les amb alguna de les assegurances que hi ha dissenyades especialment per aquesta finalitat, amb l'objectiu que l'autònom pugui mantenir el nivell d'ingressos desitjat. L'objectiu és compensar en tot moment la disminució d'ingressos o l'increment de despeses derivades de no poder treballar.


Abans de contractar una assegurança és important que valoris les teves necessitats. A Medicorasse tenim més de 25 anys d'experiència i comptem amb un equip altament especialitzat que t'assessorarà i et guiarà per contractar l'assegurança que s'adapti més bé a les teves necessitats. En cas que estiguis interessat en rebre més informació de forma gratuïta i sense cap compromís, et convidem a omplir el següent formulari i un assessor especialista et contactarà.

 
MEDICORASSE, Correduría de Seguros del C.M.B, SAU. NIF A-59498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb la Llei 26/2006, de 17 de juliol.

Comparteix-ho: