Actualitat Medicorasse

Què cal tenir en compte a l’hora de contractar una assegurança de la llar

Medicorasse

Una casa és un dels béns més preuats que podem adquirir al llarg de la nostra vida i protegir-la és una condició indispensable perquè en puguem gaudir amb total tranquil·litat. Al nostre país, la contractació d’una pòlissa d’assegurances no és obligatòria, però disposar d’una assegurança de la llar és altament recomanable, ja que garanteix la protecció davant de qualsevol contingència i suposa un estalvi de diners important. 

 

Cobertures bàsiques i complementàries 

La majoria de gent sol contractar l’assegurança multirisc, atès que conté i garanteix les cobertures bàsiques dels imprevistos que poden afectar l’habitatge, afectar-nos a nosaltres i afectar terceres persones en una única pòlissa. Entre aquestes cobertures hi ha: 

  • Danys del continent: es tracta de la cobertura de les reposicions per sinistres (incendi, inundació, robatori, etc.) que puguin afectar elements com ara sostres, terres, instal·lacions, finestres, etc. Cada companyia asseguradora determina quins béns i sinistres s’inclouen a la cobertura de la pòlissa i quins s’exclouen. 
  • Danys del contingut: és la part de l’assegurança que cobreix la reparació o la reposició dels mobles i altres estris domèstics. No obstant això, és normal que les asseguradores cobreixin aquests objectes pel “valor real”, és a dir, que descompten la depreciació que pateixen per l’ús. 
  • Defensa jurídica: aquesta cobertura inclou defensa penal, drets com a propietari o llogater i, també, altres serveis que ofereixi l’asseguradora i permet que puguis fer la reclamació dels danys que un tercer hagi pogut causar als teus béns. 
  • Responsabilitat civil (RC): si hi ha una cobertura imprescindible dins de les pòlisses de la llar, aquesta és la de responsabilitat civil. Aquesta cobertura cobreix totes aquelles reparacions i indemnitzacions que l’assegurat ha de pagar per danys ocasionats a tercers (fuita d’aigua, incendi, etc.). Si no disposés d’aquesta protecció, el prenedor hauria d’afrontar despeses molt elevades, i seria especialment greu en aquells casos en els quals hi hagi lesions greus a tercers o víctimes. 
  • Altres cobertures. Les companyies asseguradores ofereixen moltes i variades opcions que permeten ampliar la cobertura a altres causes accidentals, com responsabilitat civil coma propietari de mascotes, assistència a la llar, atracament en la via pública, etc. Tot dependrà de les teves necessitats particulars.

 

Valoració correcta del continent i el contingut 

Una vegada decidit el tipus d’assegurança que volem contractar, és imprescindible fer una valoració correcta del continent i el contingut. Aquest valor, dependrà principalment del tipus d’habitatge de què es tracti: si és un habitatge nou o usat, si és unifamiliar, si és un pis, quines qualitats té, en quina zona es troba, en quina província està, etc. De tota manera, hem de parar atenció a l’anomenada regla proporcional, per la qual les companyies donen indemnitzacions proporcionals al valor declarat. D’aquí ve la importància de valorar adequadament l’habitatge, atès que, si es fa un càlcul inferior, la indemnització en cas de sinistre serà proporcionalment menor. Per assegurar una bona valoració de continent i contingut, convé consultar un expert perquè t’assessori de la millor manera possible.  

 

La prima: factors clau per a calcular el preu de l’assegurança 

A més dels capitals assegurats de continent i de contingut, a l’hora de calcular el preu de la prima, les companyies tenen en compte, entre d’altres,  les característiques de l’habitatge com l’any de construcció o de rehabilitació, l’ús que li vulguem donar (principal o secundària), la seva localització, si és un pis o una casa unifamiliar, les mesures de protecció y seguretat,  el règim (propietari, arrendador o llogater), etc.

 

Les exclusions

Les cobertures de l’assegurança de la llar tenen les seves pròpies exclusions i limitacions que convé conèixer, a més d’unes exclusions generals que afecten a totes les garanties.

 

L’anàlisi i l’assessorament

Amb tots aquests factors a tenir en compte a l’hora de contractar una assegurança de la llar i l’àmplia oferta que ofereix el mercat, és important fer un anàlisis comparatiu per tal d’escollir l’assegurança de llar que millor s’adapti a les nostres necessitats. 

 

Per realitzar aquesta feina d’anàlisi, comparació i presa de decisions, pots acudir a professionals. A  Medicorasse comptem amb un equip altament especialitzat que t'assessorarà i et guiarà per contractar l'assegurança que s'adapti més bé a les teves necessitats. Si vols sol·licitar més informació sense compromís sobre els diferents tipus d’assegurances, ho pots fer a través del següent formulari

 

Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb el R DL 3/2020 de 4 de febrer que transposa la Directiva europea de Distribució d’assegurances privades.

 

Comparteix-ho: