Actualitat Medicorasse

La importància de l’assegurança de baixa laboral per als metges

Medicorasse

Tant per als treballadors per compte d'altri com per als treballadors per compte propi, hi ha alguns dies de la baixa en els quals el treballador pot no  rebre cap mena de prestació econòmica i, en qualsevol cas, mai rebrà el 100% de la base reguladora. És per això de gran importància que els metges comptin amb una assegurança de baixa laboral. 

 

Tipus de baixa laboral i prestacions

 

La baixa laboral és la situació en la qual el treballador deixa de realitzar la seva activitat laboral per motius de salut. Pot donar-se bé per una malaltia comuna o accident no laboral, o per una malaltia professional o accident de treball. L'assegurança de baixa laboral  és una solució ideal pels metges per a complementar els ingressos en cas d’incapacitat temporal. Cal destacar que en el darrer any, degut a la pandemia,  l’increment de casos atesos  pel departament de sinistres de Medicorasse ha estat del 500 %.

Depenent de si la causa de la baixa laboral és per malaltia comuna -qualsevol que es produeixi fora del treball- o per malaltia professional, les baixes seran costejades de manera diferent:

 

1.- Baixa laboral per Malaltia Comuna o accident no laboral

 

Durant els primers 3 dies de baixa, el treballador no rebrà cap mena de prestació econòmica. No obstant això, del dia 4 al dia  20 de la baixa rebrà una prestació  que consistirà en el 60% de la base reguladora – sent fins el dia 15 a càrrec de l’empresa, i  a partir del dia 16 és la mútua professional en qüestió o la Seguretat Social qui es fa càrrec d'aquesta prestació -. A partir del dia 21 de baixa la prestació serà del 75% de la base reguladora. En el cas dels treballadors autònoms, la baixa laboral serà pagada íntegrament per la Seguretat Social o per la mútua corresponent.

 

2.- Baixa laboral per Malaltia Professional o accident de treball

 

En aquest cas el treballador començarà a cobrar la prestació econòmica des del dia següent al de la baixa  i consistirà en el 75% de la base reguladora.

Així doncs, tant en cas de baixa laboral per malaltia comuna com per malaltia professional, els ingressos es veuen minvats provocant un desequilibri econòmic per al professional. 

 

Quins avantatges ens aporta una assegurança de baixa laboral?

 

L'assegurança de baixa laboral és un tipus de pòlissa que compensa la reducció d'ingressos durant els períodes d'incapacitat temporal dels treballadors, podent ser contractada tant pels treballadors autònoms com pels treballadors per compte d'altri. D'aquesta manera, comptant amb la prestació econòmica de la Seguretat Social, el metge no veurà pràcticament reduïts els seus ingressos. 

Els principals avantatges són:

  • Possibilitat de cobrar fins a 400*€  per cada dia de baixa.
  • Possibilitat de cobrar des del primer dia de baixa i fins a un màxim de 18 mesos.
  • Sense reconeixement mèdic previ. Tan sols amb una declaració de salut.
  • Cobertura per contagi accidental de VIH en l'àmbit professional.

 

Com et podem ayudar a Medicorasse 

A Medicorasse comptem amb molts anys d’experiència al servei dels professionals de la salut, assessorant i adaptant les solucions asseguradores a cada especialitat i cas particular. 

Si vols sol·licitar més informació sense compromís sobre l’assegurança de baixa laboral, ho pots fer a través del següent formulari. A Medicorasse  comptem amb un equip altament especialitzat que t'assessorarà i et guiarà per contractar l'assegurança que s'adapti més bé a les teves necessitats. 

 

Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clau J-928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb el R DL 3/2020 de 4 de febrer que transposa la Directiva europea de Distribució d’assegurances privades.

*El subsidi a contractar dependrà del nivell d’ingressos i de si es treballa per compte pròpia o d’altri.

 

Comparteix-ho: