Actualitat Medicorasse

Quins factors influeixen en el preu de les assegurances de salut?

Medicorasse

La prima d'una assegurança és la quantitat que ha de pagar el prenedor (és a dir la persona que la que contracta) a la companyia asseguradora com a contraprestació  a les cobertures o serveis  que aquesta prestarà sota els termes establerts en la pòlissa o contracte . I, a les assegurances de salut -com en qualsevol altre ram- la prima pot variar d'un contracte a un altre, en funció dels riscos que assumeix la companyia.

 

Quins són els factors determinants en el preu d'una assegurança de salut? 

L’edat

L'edat és, potser, el factor més determinant si parlem de calcular riscos. Pel que fa a la salut, com més avançada sigui l’edat, més probabilitats existeixen que es presentin patologies, simplement pel fet d'envellir.

Un altre dels segments d'edat que acostumen a tenir  una prima alta en una assegurança de salut són els bebès, ja que els més petits, durant els primers anys de vida, més enllà de les urgències que puguin necessitar,  requereixen dels serveis mèdics en més ocasions  perquè han de sotmetre’s a revisions periòdiques

L’estat de salut

La majoria d'assegurances de salut estableixen com a requisit per a la contractació la necessitat de respondre a un qüestionari mèdic. Es tracta de verificar l'estat físic d'aquesta persona, independentment de la seva edat, per tal de tenir una mena d’historial mèdic en el qual s'han d'especificar si existeixen malalties prèvies, intervencions quirúrgiques, tractaments pels quals s'ha passat, etc. Si l'assegurat ha mentit en el qüestionari o bé ha ocultat l'existència d'aquestes malalties o circumstàncies mèdiques, la companyia podria negar-se més tard a oferir cobertura.

Nivell de protecció o garanties contractades

 Existeixen  productes o modalitats d’assegurances de salut més bàsiques en les què, per exemple, es pot comptar amb assistència mèdica –a nivell de visites als especialistes però no es cobreix  ni l’hospitalització ni les intervencions-; aquests productes tenen preus més assequibles. Les assegurances més completes a nivell assistencial que contemplen tant les visites mèdiques, com les proves i tractaments, així com intervencions quirúrgiques i tota  mena d'hospitalització -sempre d’acord a les condicions i limitacions fixades en la pòlissa - tenen un preu superior . 

Copagaments 

El copagament és una quantitat de diners que els usuaris d’algunes pòlisses han d’abonar quan utilitzen un servei mèdic. Les companyies  acostumen a oferir productes de salut  amb copagament que ajuden a reduir el cost de l’assegurança i, en general, quant més elevat és el copagament, més ajustat serà el preu.

En el mercat , trobem  companyies que estableixen un límit anual de copagaments per a l'assegurat, de tal manera que es pot saber, en una anualitat, quin és el cost màxim que pot suposar l’assegurança si s’arribés al límit de copagament que es sumaria a la prima. També hi ha companyies que ofereixen diferents opcions de  copagament    i cada vegada més trobem productes amb una estructura de copagament més híbrida (p.e. hi ha un nombre petit d’actes per anualitat als què no apliquen copagament i una vegada es sobrepassen es comença a participar en el cost; o un copagament progressiu, en els primers actes utilitzats cada anualitat es participa en un percentatge del copagament fixat i a mida que augmenta l’ús aquest percentatge s’incrementa fins al 100%, sempre d’acord a un barem establert) 

Si és de quadre mèdic o de reemborsament

En una assegurança de quadre mèdic, l'asseguradora posa a la disposició dels seus assegurats el seu quadre mèdic de professionals i centres mèdics amb els quals manté acords, als què poden acudir sense haver d’abonar cap factura (sempre d’acord amb els termes del contracte i suposant que no hagin optat per una modalitat de producte amb copagaments). No obstant això, en una pòlissa de reemborsament, l'assegurat té la possibilitat de triar qualsevol centre  o metge de fora del quadre mèdic concertat per la companyia i, en aquest cas, abonaria la factura i després gestionaria amb l’asseguradora el reembossament de la mateixa que acostuma a ser del 80% ó del 90% amb uns límits anuals i/o per acte o tipologia d’actes (dependrà de cada companyia i producte en concret). 

El nombre d'assegurats

És habitual en moltes companyies oferir descomptes per nombre d'assegurats. Això es produeix especialment en les pòlisses de salut de “fórmula familiar”: amb cobertures i serveis pensats per a tots els membres de la família. 

El codi postal o lloc de residència

També és un factor que habitualment tenen en compte les asseguradores a l’hora d’establir la prima de l’assegurança ja que els costos assistencials poden diferir d’unes províncies o zones a unes altres.

A Medicorasse som conscients de la complexitat que pot suposar contractar una assegurança de salut que s'adapti a les teves necessitats. És per això que disposem d’un equip d’assessors que t’atendran personalment per fer una avaluació gratuïta de les teves necessitats i t'aconsellaran l'opció que millor s'adapti a tu.

Com a corredoria especialitzada, Medicorasse ofereix un ampli ventall d'assegurances amb les companyies líders amb què hem aconseguit acords exclusius per comercialitzar productes i que ens permeten poder oferir condicions molt competitives.

Si desitges més informació en matèria asseguradora, et convidem a omplir el següent formulari i et contactarem.

 

Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB S.A.U. NIF A-59498220. Domicili social: Pg Bonanova 47, 08017 Barcelona. Clau de la DGSFP J0928. Pòlissa de Responsabilitat Civil i capacitat financera d'acord amb l’art. 157 del RDL 3/2020, de 4 de febrer, de transposició de la Directiva (UE) 2016/97, sobre la distribució d’assegurances.

 

Comparteix-ho: