Actualitat Medicorasse

Quins tipus d'assegurança de vida existeixen?

Medicorasse

Quan et planteges la contractació d’una assegurança de vida és, principalment, per protegir el futur dels teus éssers estimats en cas de defunció. Aquestes són les anomenades assegurances de Vida-risc, de les que hi ha diferents tipologies i són en les que ens centrarem en aquest article.

També existeixen les assegurances de vida-estalvi, en què es fan unes aportacions per les quals s’abona una rendibilitat i garanteix un capital  a la finalització del contracte. Aquesta tipologia d’assegurança està més orientada a la jubilació.

 

Les pòlisses de vida risc i les seves tipologies

L’assegurança de vida risc cobreix, principalment, la defunció d’una persona, però també et pot protegir en cas d’invalidesa i d’incapacitat professional.

  • En cas de defunció, proporciona un capital per cobrir possibles deutes (hipoteca, crèdits, etc.) permetent que la teva família mantingui els seus plans de futur.
  • En cas d’invalidesa o d’incapacitat professional, l’assegurança et proporciona uns ingressos que et permeten complementar la pensió.

 

Pe tant, aquestes assegurances són una eina de previsió i planificació financera per a tu i la teva família, i un sistema de protecció dels teus béns.

Dins de les assegurances de vida risc, trobem dues tipologies en funció de la duració de la pòlissa:

 

Assegurances de vida sencera

L'assegurat estarà cobert per a tota la vida, és a dir, la cobertura és vitalícia, no existeix una data límit en la qual la companyia deixarà de prestar el servei. És una assegurança que podrà ser rescatada pel titular o cobrat el capital pels beneficiaris  en el moment de la defunció de l'assegurat. Quant a la prima, en les assegurances de vida sencera es manté constant, o es pot pagar durant un temps determinat encara que la cobertura sigui fins a la defunció del prenedor.

 

Assegurances de vida temporal

Amb les assegurances de vida temporal, la pòlissa se subscriu per un temps determinat, i a cada venciment anual  es renova automàticament  durant uns anys o fins arribar a una edat  -segons el que s’hagi contractat -, i  és aquest el període pel qual estarà cobert l'assegurat. És a dir, si l'assegurat durant aquest temps no  sofreix cap mal del qual estigui cobert en l'assegurança, l'asseguradora no haurà de pagar la indemnització.

Les primes d'aquesta d'assegurança de vida acostumen  a ser renovables creixent amb l’edat de l’assegurat.

 

Quina assegurança necessito?

L'elecció de la tipologia d'assegurança de vida depèn de molts factors que varien en funció de les circumstàncies personals de cada individu, com els ingressos, l’edat, el patrimoni, els deutes vigents, el nombre de fills, etc.

 

A Medicorasse disposem d’un ampli equip especialitzat al teu servei que avaluarà la teva situació i t’assessorarà de com protegir el teu futur. Si estàs interessat, et convidem a omplir aquest formulari i et farem un informe personalitzat amb les solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats. 

 

Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB S.A.U. NIF A-59498220. Domicili social: Pg Bonanova 47, 08017 Barcelona. Clau de la DGSFP J0928. Pòlissa de Responsabilitat Civil i capacitat financera d'acord amb l’art. 157 del RDL 3/2020, de 4 de febrer, de transposició de la Directiva (UE) 2016/97, sobre la distribució d’assegurances.

 

Comparteix-ho: