Actualitat Medicorasse

Quin capital haig d’assegurar en l’assegurança de vida?

Medicorasse

Una assegurança de vida és un producte necessari sigui quina sigui la situació personal o familiar perquè ens garanteix uns ingressos en cas d'invalidesa permanent i en cas de defunció.

A l'hora de contractar una assegurança de vida, la pregunta més habitual és quin capital s'ha d'assegurar. És a dir, quina és la indemnització que rebrà el beneficiari de l'assegurança en el cas que es produeixin les contingències estipulades en el contracte, normalment la defunció de l'assegurat o la invalidesa permanent - total o absoluta - d'aquest.

L’import del capital assegurat  és un dels factors que determinarà el preu de l'assegurança, així que com més elevat sigui el capital, major serà la prima de la pòlissa. Per tant, en calcular el capital assegurat convé tenir molt clar les necessitats que es pretenen cobrir, per a evitar, d'una banda, pagar més del necessari, i per una altra, rebre una indemnització insuficient.

Així doncs, a l'hora de decidir el capital a assegurar, haurem de tenir en compte factors com: els deutes, el nombre de fills o persones al càrrec i les seves edats, i la situació econòmica i financera.

És una pràctica habitual  contractar el capital per l'import de la nostra hipoteca. Però cal considerar si també tenim algun altre deute, com el cotxe o algun crèdit personal, doncs en cas de tenir algun imprevist l'assegurança de vida cobreixi l'import total i no deixi deutes als nostres éssers estimats en cas de defunció.

De la mateixa manera, l'estructura familiar és un altre factor fonamental a l'hora d'establir el capital a assegurar, ja que no és el mateix tenir fills que no tenir-los igual que no és el mateix tenir fills de poca edat que fills adults.

Com a tercer factor important, el nivell d'ingressos també s'ha de considerar per tal que en cas de defunció o invalidesa permanent total o absoluta, els beneficiaris puguin continuar mantenint un nivell de vida similar.

Cal assenyalar que les nostres circumstàncies personals i necessitats aniran  variant amb el temps i, per això, és convenient anar revisant les cobertures de la pòlissa i adaptar el capital assegurat a la situació actual.

En cas d'estar interessat a contractar una assegurança de vida o revisar la que ja tens, a Medicorasse disposem d'un ampli equip especialitzat al teu servei. Omple aquest formulari i un assessor avaluarà la teva situació i t'assessorarà per protegir el teu futur en funció de les teves necessitats.

 

Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB S.A.U. NIF A-59498220. Domicili social: Pg Bonanova 47, 08017 Barcelona. Clau de la DGSFP J0928. Pòlissa de Responsabilitat Civil i capacitat financera d'acord amb l’art. 157 del RDL 3/2020, de 4 de febrer, de transposició de la Directiva (UE) 2016/97, sobre la distribució d’assegurances.

 

Comparteix-ho: