Actualitat Medicorasse

Quines classes d'assegurances de salut existeixen?

Medicorasse

Les assegurances de salut no són totes igual sinó que n'hi ha de diversos tipus, en funció tant dels interessos personals com de les cobertures incloses. Resulta per això fonamental que, si contractes una assegurança mèdica, estudiïs prèviament les seves característiques i optis per aquella que millor s'adapti a les teves necessitats específiques. 

Es poden diferenciar tres grans tipus d'assegurances de salut:

  • Assegurança de quadre mèdic.
  • Assegurança de reemborsament de despeses mèdiques.
  • Assegurança mèdica sense hospitalització ni intervencions quirúrgiques.

 

A més, en funció del nombre de persones que figurin en l’assegurança també es pot parlar d'altres tipus de pòlisses de salut (individuals i col·lectives).

 

Assegurança de quadre mèdic 

Si contractes aquesta modalitat de pòlissa, rebràs les prestacions de serveis mèdics i sanitaris que necessitis – sempre que estigui cobert per l’assegurança/pòlissa -  a triar dins d'un quadre de professionals i centres concertats  per la companyia asseguradora. Aquest tipus d'assegurança inclou generalment les despeses de consultes mèdiques, anàlisis clíniques, proves diagnòstiques, serveis d'urgències, hospitalització i altres. Et permet triar tant el metge com el centre hospitalari al qual vulguis anar, sempre que estigui dins del llistat que et proporcioni la companyia.

En el mercat pots trobar aquesta assegurança sense copagament o amb copagament. Si l'assegurança és sense copagament, podràs accedir a tots els serveis sanitaris inclosos en la pòlissa a canvi del pagament d'una quota sense cap altre desemborsament addicional (excepte si l'assegurança inclou algun servei franquiciat). Per contra, si contractes una assegurança de salut amb copagament, hauràs d'assumir una part del cost, establert i comunicat per la companyia, de la consulta, tractament o acte que realitzis. 

Entre aquestes dues possibilitats, es poden trobar assegurances que combinen les dues, és a dir, algunes companyies comercialitzen productes híbrids ja sigui limitant el copagament que com a màxim assumirà l’assegurat en una anualitat o bé contemplant que el copagament s’apliqui a partir de cert nombre d’actes mèdics a l’any. La prima d'una assegurança sense copagament és més gran que la d'una altra amb copagament.

 

Assegurança de reemborsament de despeses mèdiques 

Dins dels diferents tipus d'assegurances mèdiques, existeix també la de reemborsament de despeses. Aquesta modalitat consisteix, habitualment, en la possibilitat d’accedir  a un quadre mèdic concertat per la companyia sense haver d’abonar cap cost addicional o poder acudir lliurement a qualsevol metge o centre mèdic que no formi part del quadre concertat per l’assegurança, havent  d'abonar el cost de l’acte mèdic perquè després l'asseguradora  reemborsi l'import d’acord  amb els límits establerts en la pòlissa.

 Tot i que dependrà de cada assegurança, el reembossament acostuma a ser un percentatge amb uns límits (ja sigui per acte i en funció del tipus d’aquest, bé sigui un límit global anual per cada categoria d’actes realitzat, etc.).

 

Assegurança mèdica sense hospitalització ni intervencions

Una assegurança mèdica sense hospitalització és una varietat d'assegurança d'assistència sanitària en la qual, com el seu propi nom indica, no vindria inclosa la cobertura d'hospitalització ni intervencions. La seva prima és lògicament més econòmica, ja que la pòlissa no cobriria ni l'hospitalització ni les cirurgies que requereixin d'aquesta. L’objecte d’aquesta modalitat d’assegurança de salut és cobrir les visites mèdiques i a especialistes així com les proves diagnòstiques quedant exclosa l’hospitalització i la cirurgia.

Cada tipus de pòlissa té les seves particularitats i cada companyia té les seves cobertures i  especificacions, fet que implica que a l’hora de prendre la decisió de contractar una assegurança de salut, hi hagi moltes opcions i sigui menys fàcil saber si prens la millor opció.

 

Què t’oferim a Medicorasse? 

A Medicorasse disposem d'un equip d’assessors especialistes que t’orientaran per ajudar-te a triar la que més s'ajusta a les teves necessitats entre una àmplia gamma d'assegurances de salut amb les millors companyies.

Et convidem a visitar el nostre web per obtenir una proposta asseguradora, o a omplir el següent formulari i un assessor especialista et contactarà. 

 

Medicorasse, Correduría de Seguros del Col·legi de Metges de Barcelona SAU. CIF A 59498220. Domicili social al passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona. RM de Barcelona volum 20624, foli 211, full B10481, inscripció 1a. Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones clau J0928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera de conformitat amb el Llibre II del Real Decret Llei 3/2020,de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d’assegurances.

Comparteix-ho: