Actualitat Medicorasse

Per què és recomanable tenir una assegurança de vida i quins aspectes hem de tenir en compte?

MEDICORASSE

Des de Medicorasse, et volem presentar tres raons per les quals és recomanable tenir una assegurança de vida i alguns aspectes que cal tenir en compte a l’hora de contractar-la:


- És una eina de previsió i planificació financera
 
Contràriament al que molta gent pensa, l'assegurança de vida no és una despesa. En cas de defunció, incapacitat o invalidesa els ingressos familiars es veuen minvats mentre que les despeses recurrents i els deutes contrets es mantenen. La contractació d'una assegurança de vida et protegeix econòmicament aportant uns ingressos per fer front a les despeses i cobrint a la teva família davant deutes pendents contrets (hipoteca, cotxe...).
 
- Protegeix els teus béns
 
A més de cobrir la possible hipoteca del teu habitatge o els crèdits que tinguis pendents, l'assegurança de vida et proporciona una liquiditat econòmica per fer front a les despeses imprevistes que puguis tenir i evitar que hagis de malvendre certs béns adquirits.
 
- Et protegeix en cas d'invalidesa (absoluta i permanent), incapacitat professional i malaltia greu
 
A més de protegir-te en cas de mort, l'assegurança de vida també et pot protegir en cas que, per desgràcia, pateixis un accident o una malaltia que limitin permanentment les teves capacitats laborals o professionals. A més dels possibles costos dels tractaments, també et protegiria en el cas que els ingressos minvin.
 
Exemple: El Dr. Josep Carner, metge cirurgià de 46 anys, tenia contractada una assegurança de vida de 200.000 € per a les garanties de mort i incapacitat professional. Va patir un accident de moto que li va deixar seqüeles permanents, el que li impedia continuar realitzant la mateixa activitat que desenvolupava fins a la data. La Seguretat Social li va reconèixer una incapacitat permanent total per la qual l'assegurança li ha pagat una indemnització de 200.000 € que li permet compensar la seva disminució d'ingressos minimitzant el seu impacte.
 
Quins elements haig de tenir en compte a l’hora de contractar una assegurança de vida? 
 
El capital que cal assegurar: Cada persona té una situació familiar, laboral i personal diferent, de manera que per determinar el capital que cal assegurar s'han de tenir presents aspectes com:
  • La contribució econòmica de l'assegurat en l'economia familiar.
  • El nombre de fills i els anys que han de transcórrer perquè aquests siguin independents.
  • L'import dels préstecs o deutes pendents.

Els riscos que s'han de cobrir: En el cas dels metges especialistes, a més de protegir-se en cas de mort, és molt important tenir en compte què passaria si algun dia, a causa d'un accident o malaltia, les seves capacitats professionals es veiessin limitades permanentment.

La companyia i la seva solvència: A l'hora d'avaluar i comparar una assegurança de vida és important que, més enllà del preu, es considerin també la solvència de la companyia i les clàusules establertes en els condicionats per comprovar que compleixi al màxim amb les necessitats que cal cobrir i no es generin problemes no desitjats.Com s'ha pogut veure, la contractació d'una assegurança de vida és una tasca complexa en la qual intervenen molts factors. És per això que es recomana el suport i l'orientació d'un especialista a l'hora de decidir la pòlissa de vida que més s'adapta a les nostres necessitats.

A Medicorasse tenim més de 25 anys d'experiència i comptem amb un equip altament especialitzat que t'assessorarà i guiarà per contractar l'assegurança de vida que millor s'adapti a les teves necessitats.Hem negociat condicions avantatjoses amb les companyies més solvents del mercat podent aconseguir cobertures de fins a 500.000 € tant per mort com per incapacitat. 

Comparteix-ho: